Førstehjelp på 1700-tallet

Rednings Midler for Personer, som ved ulykkel. Tilfelde ere pludselig blevne livløse.

Forordningen av 22. april 1772

druknede§ 1. Druknede lægger man lige ned på deres leie, noget på den venstre side, drager i en hast de vaade klæder af dem, tørrer dem af, bedækker dem med tørre vel varmede Sængeklæder, Hestedekkener, Klæder, Pelsverk, skutler dem sagte, gnier og børster Hovedet, Brystet og Fodsaalerne; især gnier man dem med skarpt linnet omkring ved Hiertet og hen over de korte Ribbeen, og op ad og mod Brystet. Og saaledes, at naar man har gniet mod Brystet, holder man pludselig op med at gnie. Man holder dem giennemskaarne Løg eller reven Peberrod under Næsen, blæser og Tobaksrøg giennem en Pibe eller Snus-Tobak ved enden af en Fiedervinge opp i Næsen. Man aabner Munden, renser den med Fingeren fra Skarn og Sliim, blæser og frisk Aande eller Tobaksrøg ind i Munden, hvorved en anden tillige gnier op ad Brystet.

Et af de kraftigste Hielpemidler, er at blæse Tobaksrøg ind i Ende-Tarmen. Dette skeer, naar man lader een, som røger Tobak, indblæse Røgen giennem en afbrudt Pibe, eller man stikker en Pibe ind ved Mundstykket, omsvøber det fyldte brændende Pipehoved med giennemstukket Papir eller Linnet, og saa med Magt blæser Røgen ind. Derimellem maae man bestandig fortfare med at varme og gnie Legemet. Man maae vogte sig for at voldsom Skutlen og Rullen i et Kar, ey heller sætte de Druknede paa Hovedet eller henge dem op ved Beenene.

§ 2. Qvalte, eller de, som ikke efter Lov og Dom ere hængte, skierer man ned, løfter deres Klæder op, dersom de endnu ere varme, eller klæder dem af, om de alt ere kolde, for at varme dem, lader dem sidde næsten ret op, varmer og gnier dem som i § 1. er meldt, blæser Luft ind i Munden paa dem, slaaer et i varm Mælk eller Olie dyppet Stykke Linnet om Halsen, lader de nedhængende Fødder bringes i et Kar lunkent Vand, hvilket efterhaanden holdes i lige Varme, og holder dem de § 1. anmeldte Midler under Næsen. Man kan og ved en Blæse-Bælg bringe luft ind i Ende-Tarmen.

§ 3. De som af Kul-Damp, Dunster af gierende Drikke, eller Svogel-Lugt af nedslaaet Lynild ere daanede og qvalte, maae man i største Hast bringe i reen fri Luft og i en noget opret Legems Stilling, holde dem varme, lade Fødderne sætte i varmt Vand, gnie dem omkring ved Hiertet, blæse varmt Aande ind i Munden, og efter § 1. Tobaksrøg ind i Ende-Tarmen, samt holde dem pirrende Sager under Næsen, og vaske Tindingerne og bagved Ørerne med Eddike. Er Munden klemt sammen paa dem, da slaaer man et udi varm Melk eller Olie dyppet Stykke flanel eller uldent Klæde om det underste Kindbeen, og søger lidt efter lidt at trække det ned, for at kunne helde lidet Thee med Eddike ind i munden.

§ 4. Forfrosne maae ikke bringes i varme Værelser, meget mindre til Ilden. Man klæder dem Halft af, og bedækker dem over heele Legemet med Snee når det er at faae, saa at Mund og Næse allene bliver aaben. Er Snee ey til at faae, saa dyppes Sængeklæder eller Hæste-Dekkener i iiskoldt Vand, og svøbes omkring Legemet, og efterhaanden øses Vand derover, indtil man, saasnart Sneen smelter, eller at Vandet bliver varmt, meerker deraf, at legemets naturlige Varme kommer igien, de de bringes i varme Senge, dog i luftige kolde Kammere og Steder.

§ 5. Alle disse skal, saa snart de give Livs-Tegn og kunne synke, vederqvæges med noget varmt Øll eller Thee, hvortil man kan komme noget Viin-Eddike, ja vel og lidet Brændeviin, hvilket man giver dem ind med Thee-Skeer. Dog maa man ikke for tilig holde op med at varme, gnie og blæse Luft ind i Munden og Ende-Tarmen, men efterhaanden blive ved dermed, endskiønt ey saa ofte.

§ 6. I Hendseende til dem, som ved at have faaet Gift ned, fornemme Riven og Brænden i Svælget, i Hiertegruben, og i Underlivet, og blive pirrede til umaadelig Opkasten og Brækning, er endnu at melde, at man strax giver dem meget varmt Vand, siden Hønsesuppe og Melk, og legger i et varm Melk og Olie dyppet uldent klæde over Legemet.

• • •

Kilde:

Politisk Lomme-Bog til hver Mands brug i daglige forefaldende håndteringer Samt Mode-Bog
Ved Hans Hold, Attende Aargang for år 1780, Kiøbenhavn, trykt hos L. C. Simmelkiær, boende paa Umager Torv No. 48.

• • •

May Lis Ruus 2013

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s