Bergenske nattmenn: Mogns, Hans og Peder

Andre nattmenn som det ikke er så mange opplysninger om:

Mogns Knudsen (1717–1777)

Natmand Mogns Knudsen, vielse ikke funnet.

Han var 60 år gammel da han ble begravet 15. februar 1777  på St. Jørgen gravplass.

• • •

Hans Andersen (1755–1785)

Natmand Hans Andersen, født 1755, var gift med Karen Sivertsdatter. Ikke funnet viet i Bergen.

Konen var gravid da han døde, 30 år gammel, og datteren ble født 7 måneder senere.

Barn:

  1. Hanne Sirene f. 7. januar 1786 i Bergen og døpt 11. januar 1786 i Domkirken.

Natmand Hans Andersen ble begravet den 17. juni 1785 på St. Jørgen Gravplass.

• • •

Peder Anfindsen Malmanger (1776–1839)

Peder var født i Kvinherad i 1776. Han flyttet til Bergen på et tidspunkt og ble nattmann. Han giftet seg.

I 1826 er han 50 år, enkemann og natmand. Han gifter seg med enke Berthe Bottolfsdatter, fødested Voss, 53 1/4 år. De blir viet 3. september 1826 i Domkirken.

Bosted var Sydnæshaugen.

Han dør av krampe den 2. september 1839 og blir begravet 9. september 1839 fra Domkirken, 63 år.

Les om flere bergenske nattmenn

Opplysningene er basert på funn gjort av Jan Frode Johansen/Slekt & Familiehistorisk Service i 2013.

Kilder og utfyllende opplysninger av May Lis Ruus 2014. Jeg har ikke lyktes i å finne alle kildene, så der det ikke står, støtter jeg meg til Johansens opplysninger.

• • •

May Lis Ruus 2014

Bergenske nattmenn

På 1700- og 1800-tallet er det 27 menn som er oppført med tittelen natmandDigitalarkivet, den siste så sent som i 1875. Byer som hadde nattmenn var Bergen, Trondheim, Oslo, Bragernes (Drammen), Kristiansand, Horten og Kragerø. Bergen hadde ni nattmenn i denne perioden. 

Nattmannen med håndkjerren på Bryggen (Foto: Torgeir Haugaard, Bjørneby Productions 2012)

Nattmannen (Foto: Torgeir Haugaard, Bjørneby Productions 2012)

 

Slektsgransker Jan Frode Johansen begynte å undersøke de bergenske nattmenn da han leste Nattmannens datter i 2013. Bak navnene han fant tegner det seg bilder av nattmennenes liv og skjebner.

Jeg har sett litt nærmere på kildene, og fått et inntrykk av hvem de var. Minst en kvinne, som hadde vært gift med en nattmann, ble gift med en ny nattmann da hun ble enke. En nattmann var bare 23 år da han fikk barn utenfor ekteskap med en nattmannenke som var mye eldre enn ham. En nattmann rømte fra kone og seks barn, som alle havnet i fattigforsorgen. Utover 1800-tallet er ikke familiene lenger stigmatiserte, og noen av barna klarte seg bra når de ble voksne.

Michel Haaversen

Roal Ormsen og Erich Davidsen

Anders Halvorsen

Christopher Paulsen

Hans Andersen Malmanger 

Mogns Knudsen, Hans Andersen og Peder Anfindsen Malmanger

 

Tidslinje1

Tidslinje for fire av nattmennene og deres koner. Klikk på bildet for å se større versjon. (Grafikk: May Lis Ruus)

Se Jan Frode Johannesens funn på Digitalarkivets forum.

• • •

Relaterte saker

Den urene nattmannen

Nattmannens søknad

Fakta om nattmannen

Nattmannshuset i Trondheim

• • •

May Lis Ruus 2014