Bergens biskop i Lucies tid

Den virkelige biskopen i Lucies tid het Nils Enevoldsen Randulf, og han har jeg brukt som modell for Herr Jeronimus, som vi møter i noen av bøkene.

Nils Enevoldsen Randulf, 1630–1711.  (Foto av maleri i Domkirken, May Lis Ruus 2014)

Nils Enevoldsen Randulf, 1630–1711.
(Foto av maleri i Domkirken, May Lis Ruus 2014)

Nils Enevoldsen Randulf var biskop i Bergen fra 1665 til han døde i 1711. Det hele 45 år og rekord. Da han døde, var det ikke en eneste prest i stiftet han ikke hadde ordinert.

Han ble født i Roskilde og var sønn av presten Enevold Randulf. 18 år gammel reiste han utenlands for å studere. Tilbake i sin fødeby ble han magister og sogneprest.

Randulf giftet seg 10. november 1661 med Mette Pedersdatter (1643-1679), datter av borgermester i København.

I 1665 ble Nils Randulf biskop i Bjørgvin bispedømme da hans far sa nei til kallet.

Hans andre ekteskap ble inngått 15. desember 1680 med Dorothea Cathrine Wandal (1660-1708).

Biskopen hadde allsidige interesser. Han var lærd og hadde et stort bibliotek, men interesserte seg også for hagestell. Edvardsen skriver at han hadde «en overmaade skjøn og herlig have», der han dyrket eksotiske frukter som fiken, vindruer, kastanjer og laubær.

Han ble beskrevet som en kraftig, energisk personlighet som ikke lot seg kue av ulykken, uansett fra hvilken kant den rammet ham.


Bybrannen den 19. mai i 1702
berøvet ham hans Bispegård med all hans eiendom og samlinger til stiftets prestehistorie etter reformasjonen, samt bibliotek og andre skatter. Men hans kopibok med brev til og fra prestene ble reddet fra flammenes rov.

Selv om han var 72 år gammel, hadde han likevel krefter til å reise til København for å be Kongen om hjelp til gjenoppbyggningen av Domkirken, Korskirken, Latinskolen og Hospitalet, som raskt ble gjenreist. Det ble ikke bispegården, men hagen med mange utenlandske trær bestod.

Domkirken med bispegården og  bispehagen, hvor det i Lucies tid vokste både vindruer, fikentrær og laurbærbusker. (Bildet er fra Bergen bys historie II)

Domkirken med bispegården og bispehagen, hvor det i Lucies tid vokste både vindruer, fikentrær og laurbærbusker. (Bildet er fra Bergen bys historie II)

Bispenaustet-GustavBrosing-UBB-BROS-01836

Bispenaustet lå ved lille Lungegårdsvann, foran Manufakturhuset. Det ble revet rundt 1960. (Foto: UiB, GustavBrosing-UBB-BROS-01836)

I Nattmannens datter

Randulf er modell for den biskopen vi møter i Herr Jeronimus’ skikkelse.

Vi var med Lucie og Lars inn i bispehagen i Nattmannens datter bok 3. I bok 21 besøker noen hagen etter at det har vært en dåp i Domkirken.

• • •

Kilder:
Bergens historiske forenings skrifter nr. 83/84, 1985.
Bergen bys historie bd. II
Dansk biografisk lexikon XIII bind
wikipedia
UiBs bildedatabase MARCUS

• • •

May Lis Ruus 2014

Bergen 1665 – 1. Domkirkens sogn

På Historisk Museum, UiB, står en modell av Bergen som man tror byen så ut i 1665. Den er utført under ledelse av Christian Koren Wiberg i 1930.

Her er noen bilder med forklaring på hvor de forskjellige stedene som i Nattmannens datter er.

Klikk på bildene for å se stor versjon. Siden kan være noe tung å laste siden bildene er høyoppløste.

Domkirkens sogn

Manufakturhuset (Foto: MLR)

Manufakturhuset er den firkantede bygningen med innelukket gårdsplass litt nedenfor midten. Marken er begyggelsen som går mot høyre. Det hvite huset til venstre for midt på bildet, er Rådstuen. Domkirken med Bispegården ligger ovenfor midten.

St.Jørgen-Portgaden til Domkirken

Gateløpet Marken ligger nærmest vannet og gateløpet til høyre er Portgaden. I front er St. Jørgens Hospital.

Lungegården

Lungegården

Lungegården lå på neset ved strømmen mellom Lille Lungegårdsvann (i front nederst) og Store Lungegårdsvann (høyre side).

Lungegården

Lungegården. Oppe til høyre ligger St. Jørgens Hospital.

Strømmen-Lungegården

Lungegården, Strømmen og Lille Lungegårdsvann

Lille Lungegårdsvann

Lille Lungegårdsvann.

Se også

Del 2: Nordnes

Del 3: Strandsiden

Del 4: Vågsbunnen og Bryggen

• • •

May Lis Ruus 2014