Bergen 1665 – 4. Vågsbunnen og Bryggen

På Historisk Museum, UiB, står en modell av Bergen som man tror byen så ut i 1665. Den er utført under ledelse av Christian Koren Wiberg i 1930.

Her er noen bilder med forklaring på hvor de forskjellige stedene som i Nattmannens datter er.

Klikk på bildene for å se stor versjon. Siden kan være noe tung å laste siden bildene er høyoppløste.

Vågsbunnen

Øvre Vågsallmenning-Vågsbunnen

Strandsiden til høyre. Den brede allmenningen er Øvre Vågsallmenning (nå Torgallmenningen). Rådstuen er det hvite bygget nærmest midten. Manufakturhuset er den firkantede bygningen med innelukket gårdsplass. Vannet på høyre side er Lille Lungegårdsvann. Apotekerhagen og -huset er ikke bygget ennå. Den hvite kirken med rødt tak er Domkirken, og Korskirken er den hvite kirken med grått tak.

Bryggen-Vetrlidsallmenning-Korskirken

Bryggen (Garpebryggen/Det Tyske kontor/Hanseatenes brygge, senere Tyskebryggen) på venstre side. Ovenfor ligger Øvregaten, Bergens eldste gateløp. Den gule kirken er Martinskirken, som var brukt av hanseatene. Den brant i 1702 og ble ikke bygget opp igjen. Istedet brukte hanseatene Mariakirken. På tomten til Martinskirken kom Christi Krybbe skole i 1740, byens første fattigskole.

Allmenningen til venstre for Bryggen er Vetrlidsallmenning, tidligere Autaalmenning. Lille Øvregate er Øvregatens forlengelse på andre siden av Vetrlidsallmenning. Korskirken ligger nede i høyre hjørne.

Bryggen

Bryggen-Øvregaten

Bryggen. Mariakirken (Tyskekirken) er den grå kirken oppe til venstre.

Bryggen-Øvregaten-2

Bryggen og Øvregaten sett ovenfra.

Kommer:

Del 1: Domkirkens sogn

Del 2: Nordnes

Del 3: Strandsiden

• • •

May Lis Ruus 2014

Bergen 1665 – 3. Strandsiden

På Historisk Museum, UiB, står en modell av Bergen som man tror byen så ut i 1665. Den er utført under ledelse av Christian Koren Wiberg i 1930.

Her er noen bilder med forklaring på hvor de forskjellige stedene som i Nattmannens datter er.

Klikk på bildene for å se stor versjon. Siden kan være noe tung å laste siden bildene er høyoppløste.

Strandsiden

Strandsiden-tollboden

Strandsiden med Tollboden som ligger lengst ut i sjøen. Tollboden ble oppført i 1651. Tollbodallmenning ble ikke anlagt før på midten etter en bybrann i 1756. I motsetning til på Bryggen på motsatt side, lå sjøhusene ut i vannet, som hoper. Nykirken kan såvidt ses helt til høyre. I forgrunnen er Nordneshøyden. Fredriksberg festning er ikke med på modellen. Den ville ligget på høydedraget nede til høyre.

Strandsiden-Nykirken

Nykirken og Nykirkeallmenning. På høyre side forsetter Strandgaten inn mot byen. Klosteret (navnet kommer av Munkeliv Kloster) er nede til høyre. På andre siden av Vågen skimtes Bergenhus festning.

Skottebyen-Nøstet

Skottebyen i forgrunnen og litt av Nøstet i nede til høyre. Oppe på høydedraget er det nåværende Klosteret. Det hvite tårnet på haugen er Klokkerhuset, et brannvakttårn, i 1795 erstattet av Corps du Garde. Øverst skimtes Bryggen, og på andre siden av Vågen ligger Strandsiden med sjøbodene. Korskirken skimtes oppe i høyre hjørne.

Strandsiden-Klosteret-Klokkertårnet

Klokkerhuset på Klosteret. På allmenningen på høyre side ses Muren, også kalt Murhvelvingen og Den Rosenkrantzke Muur. På andre siden av Vågen ligger Bryggen/Det Tyske Kontor og Bergenhus festning oppe til venstre.

Muren-Murallmenning

I midten ligger Muren og Murallmenning som går fra Vågen og opp til Klosteret. På høyre side ligger ekserserplassen Engen som en innelukket plass, omgitt av småhus. I høyre hjørnet er Jonsvollene, der Jonsvollsklosteret lå, denne engen ble senere kalt Sukkerhusengen. Korskirken er den hvite kirken øverst på høyre side.

Se også

Del 1: Domkirkens sogn med Manufakturhuset

Del 2: Nordnes

Del 4: Vågsbunnen og Bryggen

• • •

May Lis Ruus 2014