I Lucies fotspor: Hope

Noen bilder jeg tok i vår da jeg skrev Nattmannens datter 23, der det er handling fra Hope og områdene rundt.

Se også tidligere innlegg: Lucie på tur til Hope og Søreide (bok 7 og 8)

Alle foto: May Lis Ruus. Illustrasjoner: Vebjørn Strømmen.

Før man går inn i skogen kan man få et siste glimt av den gamle gården Hope som ligger ved Grimstadfjorden.

Før man går inn i skogen kan man få et siste glimt av den gamle gården Hope som ligger ved Grimstadfjorden.

Ved sjøen

Hope-ved-sjøen

Hope

Bilder fra skogen

Skogen der jeg har plassert en husmannsplass i Nattmannens datter.

Åsted fra en scene fra bok 23

Mellom Hope og Hammersland

Skogsvei mellom Hope og Hammersland.

Skogsvei mellom Hope og Hammersland.

Hope

  • Hope – nå Stamsneset på Grimstad, Ytrebygda bydel, tidligere innunder Fana. Hopegården ble antakelig ryddet ca. 200 e.Kr. som en av de første i området.
  • Lucie har vært her i bok 7, 8, såvidt i 12 og 18, og bok 23
  • Noen av scenene i boktraileren ble spilt inn her.

 

Utsnitt av illustrasjonen på bok 12. Fjellene i bakgrunnen er faktafeil, men det tar jeg på min kappe. Det er tegnet etter et foto jeg tok på Hope, så dette er i Grimstadfjorden som er en avstikker i den ruten Lucie og de andre seilte fr Bergen til Fana. (Vebjørn Strømmen)

Utsnitt av illustrasjonen på bok 12. Det er tegnet etter et foto jeg tok på Hope, så dette er i Grimstadfjorden, som er en avstikker i den ruten Lucie og de andre seilte fra Bergen til Fana. (Ill.: Vebjørn Strømmen)

• • •

Lego-Lucie med Tilly og Karen Malene

Lego-Lucie med Tilly og Karen Malene i skogen.

23 Helhesten

23 Helhesten

• • •

May Lis Ruus 2014

Kart over Bergen og omegn 1785

Jeg var så heldig å få lov til å bruke dette kartet som er laget av Christian Jochum Pontoppidan i 1785. med det kan jeg vise hvor Lucie og barnelemmene dro på tur med seilskipet i bok 7 og bok 8, fra Bergen til Fane (nå Fana).

Kartet er ikke helt korrekt, men det gir et bilde av avstander og stedenes plassering i forhold til hverandre.

Fra Bergen er det vestover og så sørover rundt neset der det står Alvøe, og så østover inn viken rett over der står Nordaas og Fane. Hope ligger på nedsiden av fjordarmen, ved kysten der det står Nordaas.

Nordåsvannet er ikke riktig tegnet inn, men på hjemturen drar Lucie og de andre i robåter over Nordåsvannet og til Fjøsanger, som er tegnet inn (Fiøsanger). Derfra drar de tilbake til Bergen med hest og kjerre.

C.J. Pontoppidans Norgeskart

Kilde: Statsarkivet i Bergens Facebook-side: Utsnitt fra «Kart over Det Sydlige Norge 1785». Christian Jochum Pontoppidans beskrivelse av Norge: Geographiske Oplysninger til Cartet over Det Sydlige Norge i trende Afdeelinger.

For å se hele kartet, klikk på denne lenken, og klikk på kartet for å hente fram detaljer.

Takk til Yngve Nedrebø ved Statsarkivet i Bergen.

• • •

May Lis Ruus 2013