Bergen 1665 – 4. Vågsbunnen og Bryggen

På Historisk Museum, UiB, står en modell av Bergen som man tror byen så ut i 1665. Den er utført under ledelse av Christian Koren Wiberg i 1930.

Her er noen bilder med forklaring på hvor de forskjellige stedene som i Nattmannens datter er.

Klikk på bildene for å se stor versjon. Siden kan være noe tung å laste siden bildene er høyoppløste.

Vågsbunnen

Øvre Vågsallmenning-Vågsbunnen

Strandsiden til høyre. Den brede allmenningen er Øvre Vågsallmenning (nå Torgallmenningen). Rådstuen er det hvite bygget nærmest midten. Manufakturhuset er den firkantede bygningen med innelukket gårdsplass. Vannet på høyre side er Lille Lungegårdsvann. Apotekerhagen og -huset er ikke bygget ennå. Den hvite kirken med rødt tak er Domkirken, og Korskirken er den hvite kirken med grått tak.

Bryggen-Vetrlidsallmenning-Korskirken

Bryggen (Garpebryggen/Det Tyske kontor/Hanseatenes brygge, senere Tyskebryggen) på venstre side. Ovenfor ligger Øvregaten, Bergens eldste gateløp. Den gule kirken er Martinskirken, som var brukt av hanseatene. Den brant i 1702 og ble ikke bygget opp igjen. Istedet brukte hanseatene Mariakirken. På tomten til Martinskirken kom Christi Krybbe skole i 1740, byens første fattigskole.

Allmenningen til venstre for Bryggen er Vetrlidsallmenning, tidligere Autaalmenning. Lille Øvregate er Øvregatens forlengelse på andre siden av Vetrlidsallmenning. Korskirken ligger nede i høyre hjørne.

Bryggen

Bryggen-Øvregaten

Bryggen. Mariakirken (Tyskekirken) er den grå kirken oppe til venstre.

Bryggen-Øvregaten-2

Bryggen og Øvregaten sett ovenfra.

Kommer:

Del 1: Domkirkens sogn

Del 2: Nordnes

Del 3: Strandsiden

• • •

May Lis Ruus 2014

Bryggen

Bryggen i Bergen / Tyskebryggen (1857–1945) / Garpebryggen / Det tyske kontor eller Kontoret (ca. 1350–1754)

Bryggen, gårdene som er nevnt  i bok 10

Dobbeltgården med de tre ansiktene er Svendsgården. Den ble bygget etter 1476 på tomten til Breidaallmenning. Det utskårne hodet over inngangen er i dag av tre, og er en kopi av den originale i marmor. Det er argumentert for at originalen hang i kroningskirken Store Kristkirke på Holmen på 1200-tallet. I 1531 ble kirken revet, og det er mulig at hanseatene tok vare på hodet og satte det opp på Svendsgården. (Nå en del av Bryggen Tracteursted.)

Enkeltgården med enhjørningen het opprinnelig Einarsgården, men under tysk styre på 1600-tallet fikk den navnet Einhornsgarten. Treskulpturen med en enhjørning fikk den enten på 1600-tallet eller etter 1702. Nå heter den Enhjørningsgården.

Bryggen-Reichborn1768

«Prospect av Handels Contoiret udi Bergen», prospekt av J.J. Reichborn 1768

Fra Nattmannens datter bok 10

Bryggen gikk langs gårdene som et smalt strete med hus kun på én side. Mot sjøsiden lå flere store skip, og det var et travelt mylder av drenger og sjauere som losset skipene, mens geseller og kjøpmenn ropte ut ordrer. Selv om hansakontoret var oppløst og mange norske kjøpmenn holdt til her nå, var det fortsatt de tyske som dominerte, og det meste ble gjort på gamlemåten.

Handelsgårdene som tidligere hadde tilhørt Det Tyske Kontor, lå tett sammenbygd med gavlene mot hverandre. Mellom gårdene var det små smau, som nok var mer enn bare passasjer, men sikkert også inngangen til de forskjellige stuene. Lucie visste at det var mange kjøpmannsstuer i hver gård og at de huset hundrevis av menn og unge gutter. De fleste av de høye, smale gårdene hadde forskjellige figurer som fortalte hva gårdene het. Lucie hadde sett på dem mange ganger før, og likte best hesten med horn i pannen, og kongen med tre ansikter.

Bryggen 1817 (J.F.L Dreier, fritt)

Bryggen 1817 (J.F.L Dreier, fritt)

Fordypningslesing:

• • •

May Lis Ruus 03.06.2013