Manufakturhuset-boken

Her er boken som en virkelige forstanderen for Manufakturhuset, Jacob von Wida, måtte føre over Bergens eiendommer, ikke bare de Manufakturhuset fikk leieinntekter fra. Bildet er tatt på Statsarkivet i Bergen av Hege Christin Eknes.

Se Elektronisk utgave

Manufaktur Huus Hoved Grunde Bog (Foto: Hege Christin Eknes)

Manufactur-Huus Hoved Grunde Bog (Foto: Hege Christin Eknes)

• • •

Se også:

Forstanderens urenslighetskamp • Forstanderfruen Anna • Forstanderfruens forvirrende familietre • Inne på Manufakturhuset • Tugt-, børne- og manufakturhusene

May Lis Ruus 2013

Virkelighetens Lucie og Lykke

Selv om personene i Nattmannens datter er oppdiktet, kommer elementer og navn fra historiske kilder. Slik som med Lucie-navnet. Det finnes en historisk Lucie som forelsket seg i en mann som heter Lykke, men den kjærlighetshistorien var ikke lykkelig.

Lucie-navnet fant jeg da jeg leste om den virkelige forstanderen ved Manufakturhuset, Jacob von der Wida. Han hadde en datter som het Lucie og en annen het Adelis. I slekten har vi en Adelus, og den skrivemåten hadde jeg først tenkt å bruke, men det passet ikke så godt med Lucie, så da ble det med i. Adelus-en vår var gift med Thomas Hansen Ruus, og ble oldemor til den virkelige forstanderfruen, Anna Stud Lauritsdatter.

Også Canuta har jeg funnet i Jacob von Widas slekt.

Andre kilder til navn er fra dokumenter om Vincens Lunge, adelsmannen som eide Lungegården, det som før var Nonneseter kloster. I Vincens Lunges historie finnes både en Lucie, en Lykke og to Galle.

Vincens Lunge giftet seg med den danske dronningens hoffdame, Margrete Nilsdatter, datter av Fru Inger til Austrått. Margrete hadde tre søstre. En av dem het Eline, og hun giftet seg med Nils Lykke.

Nils Lykke hadde god kontakt med erkebiskop Olav Engelbrektsson, mens Fru Inger og erkebiskopen var uvenner. Lykke fikk meglet fred mellom de to i 1530.

Eline døde i 1532, og hennes søster Lucie flyttet inn til Lykke for å hjelpe med de nå morløse barna. Lucie og Lykke ble forelsket i hverandre. Dette var blodskam i følge katolsk kirkerett, fordi de var svoger og svigerinne (selv om Lucie bare var søsteren til Lykkes avdøde kone). Nils Lykke søkte flere ganger sin venn erkebiskopen om dispensasjon til å gifte seg med Lucie, men fikk avslag.

Lucies mor fru Inger var ubøyelig, og ville ikke hjelpe datteren og sin svigersønn til å få tillatelse til å gifte seg. Også Vincens Lunge støttet Fru Inger. Men det ulovlige forholdet fortsatte, og Lucie og Lykke fikk en sønn sammen. Nils fikk Storfosen gods av Fru Inger, og dit tok han med seg sønnen han hadde med Lucie. Men barnet døde etter kort tid.

Nils arvet stillingen som lensherre over Sunnmøre, Nordmøre og Romsdalen, og følte seg sannsynligvis truet, for han begynte å befeste Storfosen. Voller og graver ble kastet opp rundt hovedgården, og allmuen ble tvunget til strengt pliktarbeid.

Vincens Lunge og andre riksråder utnyttet det ulovlige forholdet Nils Lykke hadde til Lucie, i sin kamp om makten. Vincens Lunge påsto at erkebiskop Olav Engelbrektsson beskyttet Nils Lykke, og la hans skjebne i erkebiskopens hender.

Erkebiskop Olav var innstilt på at Nils Lykke skulle bli benådet. Men fordi Nils hadde gått over til den lutherske lære og støttet kong Christian 3, ombestemte erkebiskopens seg. I juni 1535 kom hans væpnede menn til Storfosen. Det ble kamp, og Nils Lykke ble arrestert og ført til erkebiskopens borg Steinviksholm.

Nils ble dømt til døden av en rett på 24 mann. Men fangen kunne ikke henrettes før Norges riksråd hadde dømt i saken. Fru Inger ba om at svigersønnens liv skulle skånes mot at han lovet å ikke gifte seg med hennes datter Lucie. Men slik gikk det ikke.

Før riksrådet hadde dømt i saken, lot erkebiskopen Nils Lykke bli røkt ihjel på Steinvikholm julaften 1535. I erkebiskopens kunngjøring het det at dette var hendt som straff for hans forbindelse med Lucie, og ikke som et ledd i et politisk maktspill.

Lucie ble straffet med kirkelig bot for sitt syndefulle forhold, og hun ble gift med Jens Bjelke. Da erkebiskop Olav våren 1537 forlot Norge, tok han med seg en rekke kostbarheter som tilhørte Nils Lykke. Fru Inger forsøkte å få verdiene tilbake på vegne av Lykkes to gjenlevende barn som han hadde med Eline. I 1552 overførte Fru Inger Austrått-borgen til Lucie og hennes mann Jens Bjelke.

Lucie Nilsdatter omkom i 1555 sammen med sin mor Fru Inger under en seilas til Sunnmøre.

Austrattborgen (CC-lisens, Wikipedia)

Austråttborgen (CC-lisens, Wikipedia)

Jeg er glad jeg ikke har tenkt til å skrive en så ulykkelig kjærlighetshistorie. 🙂

I 2014 besøkte jeg Austråttborgen, som jeg senere tok med i handlingen i bok 32.
Se egen sak med bilder derfra.

• • •

Kilder/Les mer: Store norske leksikon: Niels Lykke • Nils Lykke, Wikipedia • Lucie Nilsdatter, Wikipedia • Store norske leksikon: Vincens Lunge • Lokalhistoriewiki: Vincens Lunge • Wikipedia: Inger til Austrått • Norske slott og herregårder • Wikipedia: Olav Engelbrektsson

May Lis Ruus 16.01.2013