Helleren Tippen på Grimstad

Lucie har vært på Hope noen ganger, og den gang skrev jeg to innlegg med fakta om gården, som er fra 200-tallet e.Kr. Nabogården, Grimstad, har fått min oppmerksomhet nå, for vi skal flytte til Grimstadneset snart. 

I den forbindelse leste jeg gjennom de to innleggene, og ser at helleren der er nevnt. I går var vi på oppdagelsesferd i området, og jeg gikk opp i helleren Tippen, som ligger langs veien. Der har det blitt funnet spor etter mennesker som er datert til jernalder.

Tippen under overhenget (Foto: May Lis Ruus)

Tippen under overhenget (Foto: May Lis Ruus)

Helleren ligger like i utkanten av innmarken til Grimstad gård. Ut fra den nære tilknytningen til gode jordbruksareal kan man anta at den har vært benyttet av bønder. Helleren har trolig vært benyttet for spesielle aktiviteter, som jernfremstilling, eller av enkelte grupper i samfunnet.

Prøvestikk i helleren ga flere funn; et håndsnellehjul av brent leirgods, keramikkskår av et nokså stort kar og ulike bein av fisk og dyr. Det er også funnet gjenstander som kan tyde på at det har vært fremstilt jern her. Funn av slagg, trekull og et stykke brent leire med slagg (mulig del av blåsterforing) tyder på dette.

(Kilde: Bergen kommune)

Klikk for større bilder. (Alle foto: May Lis Ruus 2015)

Se også:

Lucie på tur til Hope og Søreide

I Luices fotspor: Hope

• • •

May Lis Ruus, 22. mars 2015