Apoteket

Det som frem til 1705 het Apoteket, er sannsynligvis Norges eldste bedrift. Det har hatt kontinuerlig drift siden 1595 da apoteket fikk bevilling til drift av Kong Christian IV, og har sin forløper i det første apoteket som ble åpnet i 1588.

Johan de Besche 1688 (May Lis Ruus)

Apoteket lå i Strandgaten, som var Bergens hovedgate. Butikklokalene var på 1600-tallet svært primitive. Kremmerne holdt til i kjellere, boder eller i rom som egentlig var en del av privatboligen. Apoteket var det første virkelige butikklokale, og skulle komme til å danne mønster for annen handelsvirksomhet. Apoteket hadde disker, vekter og hyller. Det var samtidig et slags konditori hvor en kunne få servert blant annet forskjellige krydderkaker og drikkevarer. Det var vanlig at apotekerne fikk løyve til å servere hetvin og rhinskvin sammen med bevilgningen til å drive apotek.

17. mai 1688 overtok Johan de Besche privilegie på å drive Apoteket etter Heinrich Blat som senere ble Bergens første politimester. Johan var den første apoteker med formell utdannelse. Han hadde en urtehage på nordsiden av Lille Lungegårdsvann.

I 1705 fikk Bergen sitt andre apotek, kalt Løveapoteket, og Apoteket skiftet navn til Svaneapoteket.

16. januar 1712 fikk hans kone Karen privilegiet for sin sønn Johan Peter de Besche, og 11. mai 1731 overtok sønnen det. Han hadde læretid  i hele 12 år i utlandet.

Lille Lungegårdsvann og området rundt. (Bildet er manipulert, i 1720 var Manufakturhuset halvparten så stort som i 1701.)

Johan de Besche bygget et hus på ved apotekerhagen, antakelig i 1702, men det er mulig at det var sønnen som bygget det slik det senere fremsto. På et prospekt fra 1740-årene er husets karakteristiske fasade tydelig tegnet inn. Det er byens eldste bolighus i tre med symmetrisk plan.

Bilder fra utstilling på Svaneapoteket i Strandgaten, Bergen:

Madame de Besche lignet i 14. rode i 1720 til 300 riksdaler. Ved Formuestakseringen i 1657 var denne roden var en av de områdene med mest velstand. Rode 14 som nå er Torgallmenning, hadde 63 hus, og lå i Domkirkens sogn. Apotekdriften var i familien i tre generasjoner, til 1787.

Olav Kyrresgate ble anlagt langs bygningens sydside. Hovedfasaden lå mot nord, og den berømte hagen som ble lovprist av Johan Nordahl Brun, strakte seg fra Lille Lungegårdsvann opp mot det som i dag er Ole Bulls Plass.

Det hvor Ole Bull-statuen står nå, lå apotekerhagen og senere de Besches hus. (Foto: May Lis Ruus)

Huset og hagen fikk senere navnet Maartmannshuset etter daværende eier, ølbrygger Kristian Maartmann, som giftet seg med en etterkommer av de Besche i 1802. I 1891 ble siste del av hagen solgt til Bergen kommune, og Ole Bulls Plass ble anlagt her. Huset ble flyttet til Wergeland i 1890, men ble revet da Fina-stasjonen skulle bygges ved Tveitevannet.

• • •

Kilder: Apoteket, kunsthistorie.com  •  Bilder fra Svaneapoteket  •  Strøk og hushistorie, Statsarkivet i Bergen  •  Gamle borgerhus i Bergen, Kristian Bjerknes  •  Gammelt foto av Maartmannshuset

• • •

May Lis Ruus 12. juli 2012. Oppdatert 4. november 2013

Oversiktsbilder av Bergen

Oversikt over Nattmannens datter-relaterte steder slik Bergen ser ut i 2013. Klikk på bildene for å se større versjoner.

Bg2013-Nordnes

Bergen med Nordnes, Byfjorden og Vågen.

Bg2013-a

Bergen sentrum med Lille Lungegårdsvann i fokus

Bg2013-a-merker

Bergen 2013 med plassering av ND-relaterte steder.

A: Lille Lungegårdsvann

B: Manufakturhuset

C: Lungegården (nå jernbanen)

D: Marken (og St. Jørgens Hospital)

E: Domkirken

F: Apotekerhagen (nå Byparken)

G: Rådstuen (nå Gamle Rådhus)

H: Torget

I: Korskirken

J: Øvre Vågsallmenning (nå Torgallmenningen)

K: Strandsiden

L: Rakkerhaugen (nå Muséplass)

M: Møhlenpris

N: Nøstet

O: Klokkerhaugen (nå Klosteret)

(Med forbehold om feil)

• • •

Foto: May Lis Ruus 24.08.2013