Muren

Murhvelvingen eller Muren er en bygning fra 1500-talet i Bergen sentrum. Huset er en av Bergens eldste verdslige bygninger og et fredet kulturminne.

Historikk

Muren ble oppført som privathus og representasjonslokale for lensherren på Bergenhus Erik Ottesen Rosenkrantz etter bybrannen i 1561. Bygningen er muligens oppført på en eldre grunnmur. Rosenkrantz hadde fått kongens tillatelse til å hente kleberstein fra klosterruinene på Munkeliv kloster som kan sees i hjørner og innramminger.

Annen etasje var opprinnelig innredet til selskapelige formål. I 1565 ble det feiret et særlig staselig bryllup her mellom Brynhilde Benkestok og fogd Erik Hanssøn Schønnebøl.

Bygningen ble skadet av branner i 1625, 1640 og 1643 og 1702. Etter 1651-52 ble den brukt av et vaktkompani.

Opprinnelig lå det en brønn under hvelvingen, men denne ble dekket til og den offentlige passasjen ble anlagt i 1880-årene. Det nye gateløpet mellom bygningen og Vågen ble kalt Rosenkrantz’ allmenning (nå Østre Murallmenning).

I sokkeletasjen har det vært drevet bondehandel siden siste halvdel av 1600-tallet, og gjør dette til byens eldste butikkvirksomhet.

Andre benevnelser er «Den Rosenkrantzke Muur» og «Murhvelvingen».

I Nattmannens datter

Ofte henter jeg inspirasjon fra fotografier og gamle malerier til å beskrive omgivelsene jeg skal skrive om. Denne omtalen av Muren er hentet rett ut fra disse to bildene. Selv om det er to hundre år etter Lucies tid, kan det ha vært slik.

Murhvelvingen før 1916 (Kilde: wikipedia, fritt)

Murhvelvingen før 1916 (Kilde: wikipedia, fritt)

Utenfor Muren sto en middelaldrende mann med en kjerre fullastet av varer som han falbød. Det så ut som innbo fra et hus, for han hadde både klær, husgeråd og møbler. En flokk unggutter svermet nysgjerrig rundt mens de spurte og grov. En gammel, liten kone med skaut og skittent forkle satt på en krakk med åpen hånd og ba om almisser. Herman stakk til henne en skilling, og konen sendte ham et takknemlig blikk mens hun velsignet hans barmhjertighet.

De gikk gjennom murhvelvingen. På den andre siden var det mange mennesker. Lucie lot blikket vandre over plassen. Oppå en liten steinmur satt koner med kurver med hjemmebakst, butter med nykjernet smør, spann med melk og tiner med ost. Det var flere håndkjerrer med hauger av varer. Noen hadde brukte klær, andre hadde sengetøy, ulltepper og filleryer. Borgere og allmuefolk gikk rundt og så på og kjøpte varer.

Fra Nattmannens datter 17

Håndkolorert foto av Muren ca. 1910 (Kilde: wikipedia, fritt)

Håndkolorert foto av Muren ca. 1910 (Kilde: wikipedia, fritt)

• • •

En ekte krambod

Aksdal i Muren AS er den siste forretningsdrivende i Muren. Helt siden 1883 har fem generasjoner solgt sydvester, støvler, tøfler og regntøy i porthvelvingen. Aksdal i Muren er et begrep i Bergen. Nå driver søstrene Aksdal videre forretningen som deres tippoldefar startet.

I sin spede ungdom jobbet min mann for Aksdal i Muren, og jeg selv har litt forbindelse til forretningen siden den var eid av min tantes manns familie.

Aksdal i Muren 2013 (Foto: May Lis Ruus)

Aksdal i Muren 2013 (Foto: May Lis Ruus)

Kilder: Wikipedia • Bergen byleksikon • Aksdal i MurenBergens Tidende • BRB • Bergen Sentrum: Aksdal i Muren

• • •

May Lis Ruus 2014

Bergen 1665 – 3. Strandsiden

På Historisk Museum, UiB, står en modell av Bergen som man tror byen så ut i 1665. Den er utført under ledelse av Christian Koren Wiberg i 1930.

Her er noen bilder med forklaring på hvor de forskjellige stedene som i Nattmannens datter er.

Klikk på bildene for å se stor versjon. Siden kan være noe tung å laste siden bildene er høyoppløste.

Strandsiden

Strandsiden-tollboden

Strandsiden med Tollboden som ligger lengst ut i sjøen. Tollboden ble oppført i 1651. Tollbodallmenning ble ikke anlagt før på midten etter en bybrann i 1756. I motsetning til på Bryggen på motsatt side, lå sjøhusene ut i vannet, som hoper. Nykirken kan såvidt ses helt til høyre. I forgrunnen er Nordneshøyden. Fredriksberg festning er ikke med på modellen. Den ville ligget på høydedraget nede til høyre.

Strandsiden-Nykirken

Nykirken og Nykirkeallmenning. På høyre side forsetter Strandgaten inn mot byen. Klosteret (navnet kommer av Munkeliv Kloster) er nede til høyre. På andre siden av Vågen skimtes Bergenhus festning.

Skottebyen-Nøstet

Skottebyen i forgrunnen og litt av Nøstet i nede til høyre. Oppe på høydedraget er det nåværende Klosteret. Det hvite tårnet på haugen er Klokkerhuset, et brannvakttårn, i 1795 erstattet av Corps du Garde. Øverst skimtes Bryggen, og på andre siden av Vågen ligger Strandsiden med sjøbodene. Korskirken skimtes oppe i høyre hjørne.

Strandsiden-Klosteret-Klokkertårnet

Klokkerhuset på Klosteret. På allmenningen på høyre side ses Muren, også kalt Murhvelvingen og Den Rosenkrantzke Muur. På andre siden av Vågen ligger Bryggen/Det Tyske Kontor og Bergenhus festning oppe til venstre.

Muren-Murallmenning

I midten ligger Muren og Murallmenning som går fra Vågen og opp til Klosteret. På høyre side ligger ekserserplassen Engen som en innelukket plass, omgitt av småhus. I høyre hjørnet er Jonsvollene, der Jonsvollsklosteret lå, denne engen ble senere kalt Sukkerhusengen. Korskirken er den hvite kirken øverst på høyre side.

Se også

Del 1: Domkirkens sogn med Manufakturhuset

Del 2: Nordnes

Del 4: Vågsbunnen og Bryggen

• • •

May Lis Ruus 2014