Bergenske nattmenn: Hans Andersen Malmanger

Hans Andersen Malmanger (1831–før 1885)

Hans Andersen Malmanger var natmand og malersvenn i Bergen. Familien var fattig, og senere forlot han sin kone og rømte til Namsos. Hans kone nådde en høy alder, og det gikk bra med noen av barna deres. 

Hans Andersen Malmanger ble født i Kvinnherad prestegjeld i 1831. Kanskje var familien husmenn under Malmanger gård i Rosendal.

Før 1860 ble Hans gift med Everise Berntsdatter (1827-1912) født i Førde Prestegjeld. Han flyttet fra sitt hjemsted og til hennes.

I 1865 er familiefaderen Hans Malmanger oppført som maler. De bor i på en gård i Kinn prestegjeld, Florø. Gården har tre bruk med tilsammen 18 mennesker.

Bruk 1: Distriktslegen og husfader Ude Jacob Høst 32 år (1834-1918) Hans far er fra Danmark, og selv er han født i Tønsberg. I 1859 bor han i Bergen, og han dør i Moss. I huset bor hans kone, Nilsine Lorentze Høst, og fire barn, tre tjenestepiker og legens søster. (Ude og Nilsine fikk senere fem barn til.)

Bruk 2: Kjøpmann og familiefader Alfred Nils Berg (24 år) og hans bergenske kone Andrea Elisabeth Gelmeyden (25 år). De har en tjenestepike på 36 år, hun er fra Bergen. I huset bor også handelsbetjent Poul Eide (25 år), ugift.

Bruk 3: Maler Hans Andersen Malmanger (34 år) og hans kone Everise Berentsdatter (Berntsdatter). De har to døtre, Berentine på 3 år og Andrea på 1 år.

I 1865 får de en gutt, Berent, født i Florø.

I 1869 får de et barn til, Anders, født i Florø.

Før 1872 flytter familien til Bergen. Hans Andersen Malmanger er arbeider i 1872.

I 1872 blir datteren Else Everise/Iverise Christine født den 22. mars 1872. Hun døpes i Korskirken 18. august samme år.

I 1875 bor familien fremdeles i Bergen. I husstanden bor Hans og Everise med fire barn i alderen 3 til 14 år.

I 1876 får Hans et barn til, Thore. Moren er Iveride Berntsdatter f. 1828, og hun er trolig den samme som Everise, altså konen gjennom mange år. Barnet blir døpt 24. september i Korskirken, og det kan tyde på at familien har flyttet til et annet hus i Bergen, siden de nå tilhører en annen kirke.

Familien er fattige. I Fattigmanntallet for Bergen 1878-1885 står Hans og Everises barn Else Iverise (Everise) Christine Hansdtr Malmanger (f. 1772) og Anders Sverre Ingolf Hanssen Malmanger (f. 1867, konfirmert), oppført.

I 1880 rømmer Hans fra sin kone. Han er oppført i Fattigmanntallet 1864-1895 under merknad: «Manden rømte fra Konen St.Hans 1880 og skal opholde sig i Namsos.»

Hans Andersen Malmanger dør mellom 1880 og 1885.

 

Mer om Everise Berntsdatter Malmanger og hennes barn med Hans Andersen Malmanger

I 1885 er Hans Andersen Malmanger død, for i folketellingen står Everise oppført som hans enke. Hun forsørger seg ved å arbeide hos folk. Hun har tre hjemmeboende barn, Berentine (23 år), Anders (16 år) og Else (12 år). Hun bor i Absalon Beyers Gade 8b i Sandviken, i samme husstand som en annen familie. Mikkel Hansen (38 år) er bordarbeidsmand og har hustru og tre sønner på 1, 11 og 12 år.

I 1891 gifter datteren Else Everise Kristine Malmanger (19 år) seg med ungkar Anders Johannes Andersen Teige (22 år, født 29.01.1869 i Selje). De blir viet i Korskirken den 24. oktober. Hun er tjenestepike og han er tjenestedreng.

De får seks barn: Einar Teige (f. 1892), Elvira Teige (f. 1898), Johanne Teige (f. 1900), Anna Teige (f. 1902), Bjarne Teige (f. 1904) og Hans Teige (f. 1906).

I 1900 er enken Everise Malmanger (73 år) fattigunderstøttet. Hun bor hos sin datter Else Everise Teige og hennes ektemann Anders Teige, samt deres fire barn i Hans Hauges Gade 8a i Sandviken, Bergen. Everise bor i andre etasje i et forhus til våningshuset, det vil si et påbygg som ligger ut mot gaten.
Svigersønnen (31 år) er lagerbetjent hos Behrens & Kahrs skinnforretning. Anders H Malmanger (Everises sønn/Else Everises bror) bor også i huset, og han er telefonarbeider i Bergen. Han er 33 år og ugift.

I 1910 er Everise Malmanger 83 år gammel og fattigunderstøttet. Hun bor fremdeles hos datteren og familien hennes i Hans Haugesgate 8a. Everise betaler 264 kr. i husleie. Svigersønnen Anders Teige er blitt lagerformand i skinnforretningen, og deres sønn Einar er lagerarbeider samme sted.

I 1912 dør Everise Malmanger den 17. februar, og blir begravet 24. februar i Sandviken Prestegjeld.

1926: Everise og Hans Andersen Malmangers barnebarn, Johanne Everise Teige (f. 1900) gifter seg med Mons Toftegaard f. 1896 i Sandviken den 20. feburar 1926.

1943: Else Everise Teige dør 11. mai i Bergen.

Oppsummert Hans Malmangers barn med Everise:

Barn

 • Berentine Agathe Hansdatter, født i 1861 i Florø
 • Andrea Christine Hansdatter, født i 1863 i Florø
 • Berent Malmanger, født i 1866 i Florø
 • Anders Sverre Ingolf Malmanger, født 1869 i Florø
 • Else Everise Kristine Malmanger, født 22.03.1872 i Bergen
 • Thore, født 19. august 1876 i Bergen

• • •

Nattmannyrket ble mindre stigmatisert utover på 1800-tallet, og det er tydelig at deres barn har muligheter til et vanlig liv.

I 1839 fikk Bergen en kommunalt ansatt renovatør. Hans oppgaver var rengjøring på offentlige steder, kjøring av avfall fra huseiere som ønsket det og dessuten utførelse av privetrenovasjon (tømming av utedoer). Oppgavene var mange, og arbeidet ble for mye for én mann. I 1845 ble det ansatt nok en renovatør i Bergen.
Kilde

De arbeidet om natten, og på folkemunne kaltes renovatørene for nattmenn.

Se flere Bergenske nattmenn

• • •

May Lis Ruus 2014

Bergenske nattmenn: Christopher Paulsen

Christopher Paulsen (1753–1813)

Slaverier ble opprettet som straffarbeidsanstalt rundt om i landet på 1700-tallet. Bildet er fra Norsk rettsmuseum i Trondheim (Foto: May Lis Ruus)

Slaverier ble opprettet som straffarbeidsanstalt rundtom i landet på 1700-tallet. Bildet er fra Norsk rettsmuseum i Trondheim (Foto: May Lis Ruus)

Det finnes en straffange ved Slaveriet i Bergen, som heter Christopher Poulsen Kraaen, født 1758. 20 år gammel må han sone en dom for å ha besvangret sin søster. Han blir satt inn 4. april 1778 og løslates 25. juli 1786. Det er ikke umulig at han har tatt nattmannvirket etter lovbruddet og giftet seg med enken etter den forrige nattmannen. Det kan passe med at Christopher 13 måneder etter hans løslatelse, får et barn.

 

Christopher Paulsen ble gift med Karen Sivertsdatter (1752–1793). Hun hadde en liten datter på et år med nattmannen Hans Andersen, Hanne Sirene, født 1786.

Barn i hans ekteskap nr. 1:

 1. Paul Elias f. 16. august 1787 i Bergen og døpt 26. august 1787 i Bergen.
 2. Peter Christian f. 18. april 1790 i Bergen og døpt 25. april 1790 i Domkirken.

Karen Sivertsdatter ble begravet 20. august 1793, 41 år, natmandens kone, gravlagt på St. Jørgen gravplass.

Natmand og enkemann Christopher Paulsen ble gift på nytt med Karen Nielsdatter (1762-e.1801). De ble viet i Nykirken 4. mai 1794, enkemand natmand.

Christopher hadde syv sønner i begge ekteskap, og hans første kone hadde en datter fra før, sammen med den første nattmannen.

Barn i hans ekteskap nr. 2:

 1. Carl Christopher f. 16. september 1794 i Bergen og døpt 21. september i Domkirken.
 2. Niels Olaj f. 2. november 1795 i Bergen og døpt 6. november 1795 i Domkirken.
 3. Peter Christian f. 2. november 1795 i Bergen og døpt 6. november 1795 i Domkirken (tvilling til nr. 2).
 4. Erich Cornelius f. 12. januar 1799 i Bergen og døpt 18. januar 1799 i Domkirken.
 5. Berent Cornelius f. 5. oktober 1800 i Bergen og døpt  12. oktober 1800 i Domkirken.

 

Om barnene:

1807: Paul Elias Christophersen var seilmaker da han døde 29. april 1807. Han var da 20 år gammel og begikk selvmord. «Seglmaager Ombragt Sig Selv Den 4 Apr.»

1826: Carl Christopher Christophersen (f. 1794) er ungkar og urmakersvenn når han gifter seg, 31 år gammel. Bruden er Ane Malene Sivertsdtr Qvale, 22 år. Vielsen skjer i Korskirken 8. januar.

Christopher Poulsen (Paulsen) døde 29. mars 1813 i Bergen, 60 år gammel. Han ble begravet 3. april 1813 på St. Jørgen gravplass. Oppført der som Natmand.

 •

Les om flere bergenske nattmenn

• • •

Opplysningene er basert på funn gjort av Jan Frode Johansen/Slekt & Familiehistorisk Service i 2013.

Kilder og utfyllende opplysninger av May Lis Ruus 2014. Jeg har ikke lyktes i å finne alle kildene, så der det ikke står, støtter jeg meg til Johansens opplysninger.

• • •

May Lis Ruus 2014