Bok 8 – fakta

Fakta og fiksjon og bakgrunn. NB! Ikke les dette om du ikke har lest boken ennå!

Se også egne saker om:

Dragonen (Ill. Vebjørn Strømmen)

Dragonen (Ill. Vebjørn Strømmen)

• • •

Romantikk ved sjøen

Dragonen la de to skinnene ned på gresset med pelssiden opp og ba henne sette seg. Han løsnet sabelen og la den fra seg i gresset, før han satte seg ned på sømmelig avstand fra henne. Hun bestemte seg for å glemme Lars og sine forpliktelser til Gud, som var følgene av det hun hadde gjort den syndige natten i sykestuen. Dragonen fortjente hennes fulle oppmerksomhet. Det skyldte hun ham etter alt han hadde gjort.

De satt i taushet en liten stund og stirret utover sjøen.

“Det er vakkert her. Så stille. Det er ikke støyende som i byen,” sa hun lavt. Fuglene sang, takknemlige for den milde vinden, og en og annen måke gled lavt over vannflaten og skuet etter vakende fisk.

Fra Nattmannens datter 8, kap. 2

Den romantiske scenen mellom Lucie og dragonen på neset ble skrevet mens jeg hørte på sangen Come Undone av Duran Duran. Den hadde den rette stemningen, og nydelige ord som passet til det som skjedde mellom dem.

vedsjøen-neset

Her satt de og dette så de. (Bildet er retusjert. Foto: MLR)

Fra teksten (se teksten her)

Come Undone
Mine, immaculate dream made breath and skin
I've been waiting for you
Signed, with a home tattoo,
Happy birthday to you was created for you

(can't ever keep from falling apart
At the seams
Can't I believe you're taking my heart
To pieces)

Oh, it'll take a little time,
Might take a little crime
To come undone now

We'll try to stay blind
To the hope and fear outside
Hey child, stay wilder than the wind
And blow me in to cry

Who do you need, who do you love
When you come undone

Words, playing me deja vu
Like a radio tune I swear I've heard before
Chill, is it something real
Or the magic I'm feeding off your fingers

(Can't ever keep from falling apart
At the seams
Can I believe you're taking my heart
To pieces)

Lost, in a snow filled sky, we'll make it alright
To come undone now

Se musikkvideoen på YouTube.

Flere bilder fra Hope i Ekstraordinært utdag fra bok 7

• • •

Marken1-UiB-Brosing1957

Marken1 i 1957 (Billedsamlingen Marcus, UiB/Gustav Brosing)

Ole Salmakers hus

To av barnelemmene flytter. Den ene gutten havner hos håndverkeren over veien, Ole Salmakers hus (bilde av huset). Det lå et hus i nærheten av Manufakturhuset som ble kalt «Ole Salmakers hus». Siden området ikke var særlig tett bebygget med bolighus – unntatt i Marken litt lenger borte – har jeg valgt å legge huset til det som nå er Marken 1. Det henger sammen med det som i serien er forstanderboligen.

• • •

Marte

Det som skjer med Marte er beskrevet ut fra fakta om kinin og hva det kunne brukes til, symptomer og skader. Også straffen for hennes handlig er fakta.

• • •

Hneflatafl

Det som er med i handlingen om spillet, er fakta. Spillet er kjent fra før vikingtid og ble også kalt Kongens bord og tablut.

Lucie satte seg på benken og så på brikkene som Tilly viste frem. Svendsen hadde skåret ut åtte hvite brikker og seksten sorte, og Tilly begynte å sette dem opp på brettet av tre. De hvite sto i midten, og de sorte sto på langsidene.

[…]

“Det heter Hnefatafl og de gamle kongene spilte det i den tiden Norge var et eget rike og ikke var underlagt danskene,” sa Svendsen. “Gudene spilte Hnefatafl på Idavollen, står det i Våluspå, det gamle gudediktet.”

Lucie prøvde å gjenta navnet, men måtte leende gi opp.

“Jeg skjønner godt at du ikke klarer å huske det, Tilly,” sa hun medfølende.

“Svendsen sier at jeg kan kalle det Kongens bord, for det heter det også. Så det er nok ikke bare jeg som synes det er vanskelig å huske,” smilte Tilly ivrig. “Når vi spiller, er jeg kongen og Svendsen spiller fienden, svenskene.”

Fra Nattmannens datter bok 8, kap. 11

Tillys regle er fra Våluspå.

hneflatafl

Hneflatafl (Foto: MLR)

• • •

Mer musikk

Hun sank sammen inntil veggen i det lille vindfanget. Gråten var forløsende, og hun brydde seg ikke om å dempe den. Hun hulket ukontrollert, lenge. Da den stilnet, ble hun sittende sammenkrøpet mens hun forsøkte å holde varmen. Men kulden hadde satt seg i margen, og hun skalv så hun ristet.

I det samme lyste det opp i et kort glimt. Tordenbraket kom et øyeblikk etter, og hjertet hoppet over et slag. Hun gjemte ansiktet i hendene og lyttet etter regnet. Men det kom ikke noe regn. Det var stille før stormen.

Fra Nattmannens datter 8, kap. 19

Stemningen i denne scenen ble satt til sangen Before the Rain av Duran Duran. Hver gang jeg hører den nå, ser jeg for meg Lucie sitte der kald og redd og alene.

Det var sangen som satte stemningen, men i ettertid leste jeg at vokalist og låtskriver Simon LeBons kommentar av sangen: Han ønsket å gjøre noe barokk, og hans favorittkomponist er Henry Purcell (1659-1695). Den handler om en mann som var omgitt av ånder av skyldfølelse. Mannen skjønner at han han må gå videre, men de vil alltid være med ham.

Mer om sangen og teksten finnes her. Hør den her.

• • •

Tillys umoralske sang

Petter Dass: “De Ti Buds Bud-Ord”, Det sjette bud, vers 2 og 15. Fra Katekismesangene.

Dernest du lille Pige,
Som smuk af Skabning est,
Det bør mig og at sige
Hvad dig beqvemmer best;
Det er af Gud en Gave
At være danned vel,
Naar du derhos kand have
En kysk og tugtig Siæl.

Part legger sig hos Skiøger,
Og bruger dem i Fleng,
Part andres Koner søger,
Og smitter ægte Seng,
En Parti sig besover
Men næste Slegtninge,
Part giør det, som er grover’,
Og blander sig med Fæ.

Sangen om De ti bud ble sammen med andre verker utgitt som billige særtrykk, såkalte skillingstrykk. Slike utgaver av Petter Dass’ dikt gikk hos bokhandlerne i Bergen under navnet ”Petter-dikt”. Skriftene hans ble spredt gjennom et stort antall avskrifter, og fra 1711 i tallrike trykte utgaver.

• • •

Noen ord om bok 8

Til slutt må jeg si at jeg ikke var uberørt da jeg skrev enkelte scener i denne boken. Opprinnelig skulle Marte dø her, men jeg lot henne heller få en hard skjebne. Men jeg er overbevist om at virkeligheten var verre for veldig mange, og at jeg ikke beskriver det brutalt nok. Jeg skriver realistisk drama, men passer på at det ikke blir for mørkt, men at det er lyspunkter hele veien. Jeg håper at den faller i smak!

• • •

May Lis Ruus 23.02.2013

Sjelemesse

Sjelemesse

I bok 8 overværer vi en sjelemesse på Sankt Jørgens Hospital for en som har blitt spedalsk. Sjelemesse var opprinnelig et katolsk ritual for de døde, men når man ble spedalsk, ble man ansett som en levende død. Man kom ikke ut fra Hospitalet i live.

De spillsyke ble ansett som rammet av en vond skjebne, noe man kunne beklage, men ikke kunne gjøre noe med. På 1800-tallet omtalte en prest hospitalet som en ”begravelsesplass for levende”.

Pasientene levde normalt bare 3-4 år etter innleggelse.

Legene i Norge hadde i liten grad vært involvert i arbeidet med de spedalske. I 1817 fikk hospitalet en legestilling da korpslege Jacob C. Th. Teuscher (1772-1846) ble ansatt som kirurg. Effekten av legens innsats ble heller ikke særlig merkbar i de første årene. Dødeligheten ved St. Jørgen forble svært høy, og forstanderen foreslo etter kort tid at legestillingen ble fjernet. (Kilde: Yngve Nedrebø/Lepraarkivene i Bergen)

• • •

“Så befaler jeg deg i Guds nåde og barmhjertighed, Han gjøre din smerte tålelig, din tålmodighet stadig, ditt håp og tillit aldeles ubevegelig, og la sin fred alltid hvile over deg fra nå og inntil evig tid, amen!”

Fra Nattmannens datter bok 8, kap. 18

• • •

Fakta: Beskrivelsen av sjelemessen er fakta, hentet fra Kirkeritualet av 1685, 6. kap., 1. art. Ordene presten sier er historisk korrekt, mens en del av ritualet er utelatt.

Fiksjon: Imidlertid var sjelemessen kun for den spedalske, så det er fiksjon at Lucie overvar den. Dessuten ble sjelemessen trolig utført i hjemmet, før den syke kom til Hospitalet. (Kilde: NRK Fylkesleksikon)

St. Jørgens kirke (Foto: Janneche Strønen)

St.Jørgens kirke (Foto: Janneche Strønen)

• • •

Hospitalspresten

I en av de eldste bevarte fundasene for St. Jørgens Hospital fra 1617 heter det at Hospitalet maa have og føde selv en Prædikant og Sjælesørger, som blandt andet sit Embedes Bestillinger ogsaa skal i det mindste een Sinde om Ugen trøste de Syges Samvittigheder.

I fundasen fra 1654 kan man også lese om andre av prestens plikter: Hospitalets Præst skal og holde rigtig Bog og Fortegnelse paa alle Hospitals-Lemmer, og notere Dag og Tid, de indkommer i Hospitalet, og paa hvad Dag de igien uddøer.

Hospitalets første egne prest skal ha blitt ansatt i 1572. Tidligere hadde St. Jørgen kirke vært betjent av Domkirkens geistlige. Den første hospitalspresten, Gustav Olssøn eller Just Olafsen, ble visstnok indsat til hospitalsprest paa den maade, at han fik lov til at lægge sig derind mod at overtage sjælesorgen for de syge. (Kilde: Bymuseet)

St. Jørgen 1957 (UiB/Gustav Brosing)

St. Jørgen 1957, inngang fra Portgaden, nåværende Kong Oscarsgate. (Billedsamlingen Marcus, UiB/Gustav Brosing)

• • •

Hospitalspresten kom gjennom døren fra Portgaden. Han så inngående på henne, smilte og skrådde over plassen. Hun hadde sett ham flere ganger før, da Karen Malenes oldemor levde. Han var en eldre mann med milde øyne som passet godt for en sjelesørger.

“Guds fred,” hilste Lucie og småløp etter ham. “Herr Rubbert, kan jeg få tale med Dem?”

Presten stanset og så mildt på henne. “Hva er det, barn?” Tonefallet avslørte at han var sørfra, kanskje fra Stavanger.

Fra Nattmannens datter 8, kap. 17

• • •

Rubbert Rubbertsen Pfeif

Virkelighetens hospitalsprest i Lucies tid het Rubbert Rubbertsen Pfeif, født i Stavanger og var 59 år i 1701.

Robbert Robbertsen Pfeiff var prest på St. Jørgen i over 50 år. Etter at han først var personlig kapellan hos sin forgjenger i ca et år, var han hospitalsprest fra 1673 til sin død i 1725.

Edvardsen skriver: Hr. Rubbert Rubbertsen Pfeif fød i Stafuanger Aar 1642 den 21 Junij aff ærlige Forældre Rubbert Pfeiff oc Joannetie Wilhelms Daatter Kay, huilcken effter flittig Skolegang udj Stafuangers Latinske Skole til 1664 sampt 5 Aars continuerlig Studering paa Kiøbenhafns Academie, 1669 otte Dager effter Michaelis til Bergen ankommen, der hand wed Øfuelse udj Prædicken, oc hæderlige Folckis Børn at underwiise, mangis yndist hafde forhuerffuet, er hand Aar 1672 den 7 Junij af hæderlig oc vellærd Mand Sal. Hr. Thoma Gilbertsen vocerit at være hans Comminister til Hospitalet huor til hand oc siden effter hans Død 1673 ved Kongelig Benaadings Bref er confirmerit.

I St. Jørgen kirke henger portretter av både Herr Pfeiff og hans hustru Anna Margreta Møller. I følge Bendixen er portrettene malt i 1690, da Pfeiff var 48 år og hans hustru 33 år. Ekteparet skjenket også en kalk og en disk av sølv til kirken.

Jørgen Hatting beskriver Pfeiff som en ferm og brav Mand i sit Embede, og begrunner dette ut fra en sak der Pfeiff ble overlatt ansvaret for et spesielt menneske. (Kilde: Bymuseet)

• • •

Jeg har tidligere skrevet en egen sak om St. Jørgens Hospital og spedalskhet: St. Jørgens Hospital.

Bok 8 samleside

• • •

May Lis Ruus 2013