Bergenske nattmenn: Christopher Paulsen

Christopher Paulsen (1753–1813)

Slaverier ble opprettet som straffarbeidsanstalt rundt om i landet på 1700-tallet. Bildet er fra Norsk rettsmuseum i Trondheim (Foto: May Lis Ruus)

Slaverier ble opprettet som straffarbeidsanstalt rundtom i landet på 1700-tallet. Bildet er fra Norsk rettsmuseum i Trondheim (Foto: May Lis Ruus)

Det finnes en straffange ved Slaveriet i Bergen, som heter Christopher Poulsen Kraaen, født 1758. 20 år gammel må han sone en dom for å ha besvangret sin søster. Han blir satt inn 4. april 1778 og løslates 25. juli 1786. Det er ikke umulig at han har tatt nattmannvirket etter lovbruddet og giftet seg med enken etter den forrige nattmannen. Det kan passe med at Christopher 13 måneder etter hans løslatelse, får et barn.

 

Christopher Paulsen ble gift med Karen Sivertsdatter (1752–1793). Hun hadde en liten datter på et år med nattmannen Hans Andersen, Hanne Sirene, født 1786.

Barn i hans ekteskap nr. 1:

 1. Paul Elias f. 16. august 1787 i Bergen og døpt 26. august 1787 i Bergen.
 2. Peter Christian f. 18. april 1790 i Bergen og døpt 25. april 1790 i Domkirken.

Karen Sivertsdatter ble begravet 20. august 1793, 41 år, natmandens kone, gravlagt på St. Jørgen gravplass.

Natmand og enkemann Christopher Paulsen ble gift på nytt med Karen Nielsdatter (1762-e.1801). De ble viet i Nykirken 4. mai 1794, enkemand natmand.

Christopher hadde syv sønner i begge ekteskap, og hans første kone hadde en datter fra før, sammen med den første nattmannen.

Barn i hans ekteskap nr. 2:

 1. Carl Christopher f. 16. september 1794 i Bergen og døpt 21. september i Domkirken.
 2. Niels Olaj f. 2. november 1795 i Bergen og døpt 6. november 1795 i Domkirken.
 3. Peter Christian f. 2. november 1795 i Bergen og døpt 6. november 1795 i Domkirken (tvilling til nr. 2).
 4. Erich Cornelius f. 12. januar 1799 i Bergen og døpt 18. januar 1799 i Domkirken.
 5. Berent Cornelius f. 5. oktober 1800 i Bergen og døpt  12. oktober 1800 i Domkirken.

 

Om barnene:

1807: Paul Elias Christophersen var seilmaker da han døde 29. april 1807. Han var da 20 år gammel og begikk selvmord. «Seglmaager Ombragt Sig Selv Den 4 Apr.»

1826: Carl Christopher Christophersen (f. 1794) er ungkar og urmakersvenn når han gifter seg, 31 år gammel. Bruden er Ane Malene Sivertsdtr Qvale, 22 år. Vielsen skjer i Korskirken 8. januar.

Christopher Poulsen (Paulsen) døde 29. mars 1813 i Bergen, 60 år gammel. Han ble begravet 3. april 1813 på St. Jørgen gravplass. Oppført der som Natmand.

 •

Les om flere bergenske nattmenn

• • •

Opplysningene er basert på funn gjort av Jan Frode Johansen/Slekt & Familiehistorisk Service i 2013.

Kilder og utfyllende opplysninger av May Lis Ruus 2014. Jeg har ikke lyktes i å finne alle kildene, så der det ikke står, støtter jeg meg til Johansens opplysninger.

• • •

May Lis Ruus 2014

Bergenske nattmenn: Anders Halvorsen

Natmand Anders Halvorsen (1729–1775)

Anders Halvorsen ble født ca. 1729 i Bergen, fire år før hans forgjenger, Michel Haaversen giftet seg med sin første kone. 35 år senere gifter Anders seg med den forrige nattmannens tredje kone.

Anders ble døpt 18. desember 1729 i Nykirken. Hans foreldre var Halvor Larsen Hoydal og hustru Anna Hansdatter Schrøder.

Tidslinje for natmand Anders Halvorsen, hans kone og deres barn. Klikk på bildet for å se større versjon. (Grafikk: May Lis Ruus)

Tidslinje for natmand Anders Halvorsen, hans kone og deres barn. Klikk på bildet for å se større versjon. (Grafikk: May Lis Ruus)

I fropredikenen den 14. oktober 1764 i Domkirken blir den 35 år gamle ungkaren Natmand Anders Halvorsen, gift med den 30 år gamle nattmannsenken Karen Helgesdatter. Hennes avdøde mann var Natmand Michel Haaversen. Hun har to små døtre med sin første mann, Anna Malene på 4 år og Birthe Gurine på 3 år.

Anders og Karen Malene får fire barn på tre-fire år.

Først får de en sønn året etter bryllupet. Ole Christian blir døpt 4. august 1765 i  Domkirken. Faddere er Jean Adolph Tornau, Aamund Knudsen Grove, Henrich Rasmussen, Zidsele Michelsdat, Marthe Svendsdat.

Det neste barnet kommer to år etter. Sønnen Michael Johan blir døpt 11. juli 1767 i Domkirken.

I dåpen får det lille nattmannbarnet høytstående borgere til faddere. Ingen ville være fadder for nattmannens barn, for folk var rede for sin ære og sitt rykte. Trolig har byrådet stilt opp for å få barnet døpt, for de mistet ikke sin ære. Andre nattmenn kunne ikke være faddere. Fadderne var: StiftsBefalingsmands Scheels’ Frue, Frøchen Meyer (CancellieRaad, og Borgermester Meyers datter), GeneralKrigsCommissaire og Raadmand Geelmyden, JusticeRaad og Stadsthauptmand Schultz og CancellieRaad og Præsident de Fine.

To år etter får Anders og Karen Malene en datter. Dorthe Helene blir døpt 17. desember 1769 i Domkirken. Fadderne er Anne Lisbeth Jørgensdat, Birthe Gunnersdat, Marthe Christensdat, Niels Hansen og Niels Olsen.

Lille Dorthe Helene dør, og blir begravet 25. september 1771 på St. Jørgen Gravplass. I kirkeboken er hun oppført som «Anders Halvorsen Natmands pigebarn, 9 mnd» (begravelsesdatoen skulle tilsi at hun var minst 1 år og 9 måneder gammel).

Bare tre dager senere går Anders og Karen Malene igjen til gravplassen med et barn. Michael Johan er tre og et halvt år gammel når han blir begravet 28. september 1771 på St. Jørgen Gravplass. Oppført som «Anders Halvorsen Natmands drengebarn, 3 år og 6 mnd».

Året etter at de to små blir begravet, føder nattmannkonen et barn til.

Datteren Karen Helene blir døpt 13. september 1772 i Domkirken. Fadderne er Kirsten Gudmundsdat, Abelone Siursdat, Marthe Helgesdat, Ole Knudsen, Niels Simonsen. Under merknader står det «moren afg.»

Trolig dør moren under fødselen, for fem dager etter at Karen Helene blir født, begraves Karen Helgesdatter, 38 år gammel, på St. Jørgens kirkegård.

Karen Malene etterlater seg de to døtrene hun hadde fra ekteskapet med Michel Haaversen, de er 12 og 13 år gamle (hvis de levde opp), samt de to barna med sin nye mann, den første sønnen som er 7 år gammel, og den nyfødte datteren.

Barna mister sin far to og et halvt senere. Anders Halvorsen dør 45 år gammel. Han begraves 16. februar 1775. Nattmannen står oppført med tjenestebolig («adresse: frie»).

Domkirken og Bispegården på 1700-talle (Kilde: Bergen bys historie bd II, Anders Hagen, 1979)

Domkirken og Bispegården på 1700-talle (Kilde: Bergen bys historie bd II, Anders Hagen, 1979)

 

Oppsummert:

Natmand Anders Halvorsen f. 1729 i Bergen, døpt 18. desember 1729 i Nykirken. Foreldre: Halvor Larsen Hoydal og hustru Anna Hansdatter Schrøder.

Natmand Anders Halvorsen ble gift med enke etter Natmand Michel Haaversen, Karen Helgesdatter, f. 1734. De ble viet 14. oktober 1764 i Domkirken.

Barn :

 1. Ole Christian, døpt 4. august 1765 i  Domkirken.
 2. Michael Johan,  døpt 11. juli 1767  i  Domkirken. Begravet 28. september 1771 på St. Jørgen Gravplass. Oppført som Anders Halvorsen Natmands drengebarn, 3 år og 6 mnd.
 3. Dorthe Helene, døpt 17. desember 1769   i  Domkirken. Begravet 25. september 1771 på St. Jørgen Gravplass. Oppført som Anders Halvorsen Natmands pigebarn, 9 mnd.
 4. Karen Helene,  døpt 13. september 1772  i  Domkirken.

 

Karen Helgesdatter (38 år), Anders Halvorsens Natmands kone, ble begravet 17. september 1772 på St. Jørgen gravplass.

Anders Halvorsen (45 år), Natmand, begravet 16. februar 1775. Adresse: Frie, begravet på St. Jørgen gravplass.

• • •

Les om flere bergenske nattmenn

Opplysningene er funnet av slektsgransker Jan Frode Johansen, bearbeidet av May Lis Ruus.

• • •

May Lis Ruus 2014