Bergenske nattmenn: Roal Ormsen og Erich Davidsen

Natmand Roal Ormsen

Nattmann Roal Olsen var gift tre ganger. Hans siste kone giftet seg med neste nattmann.

Roal Ormsen er først gift med en ukjent kvinne.

Ved andre ekteskap inngått i 1753 var han enkemann og nattmann.

Når han gifter seg for tredje gang står han oppført som nattmann og enkemann etter natmands qvinde.

Først i tredje ekteskap ble det barn.

Roal Olsen giftet seg under fropredikenen den 15. november 1761 i Domkirken med Anne Kirstine Johansdatter. Hun var svanger ved ekteskapsinngåelsen, og fødte ca. 6 uker senere en sønn. Johannes ble døpt 3. januar 1762 i Domkirken. Faddere var Zidsele Michelsdat, Karen Malene Mognsdat, Iver Paulsen, Anders Hieronymussen og Johannes Larsen.

Roald Ormsen døde før 1779, da konen Anne Kirstine giftet seg igjen.

 •

Oppsummert:

Ekteskap 1: Han var trolig gift en gang før, siden han var oppført som enkemann i neste vielse.

Ekteskap 2: Natmand Roal Ormsen først gift med Margareta Olsdatter, viet 7. januar 1753 i Domkirken. Han var da enkemand og Natmand. Ingen barn funnet i dette ekteskapet.

Ekteskap 3: Enkemand, Natmand Roald Ormsen ble gift igjen 15. november 1761 i Domkirken med Anne Kirstine Johansdatter. Det er funnet et barn i dette ekteskapet.

Barn:

  1. Johannes, døpt 3. januar 1762 i Domkirken.

Roald Ormsen ikke funnet begravet i Bergen, men døde før 1779, da enken Anne Kirstine giftet seg med Natmand Erich Davidsen.

 

Tidslinje for nattmennene Roal Ormsen og Erich Davidsen, samt deres koner og barn. (Grafikk: May Lis Ruus)

Tidslinje for nattmennene Roal Ormsen og Erich Davidsen, samt deres koner og barn. (Grafikk: May Lis Ruus)

Erich Davidsen (1755–1779)

Erich Davidsen er 23 år da han får et barn utenfor ekteskap med en mye eldre nattmannkvinne. De blir gift, og venter et nytt barn. Men Erich dør samme år, bare måneder før neste barn blir født. 

Erich Davidsen ble døpt 8. oktober 1755 i Nykirken, oppført som ektefødt barn av David Eriksen (Erichsøn) og Sidsele (Sidsel/Sidselle) Torbjørnsdatter, gift i Askøy 2. juli 1750. Faddere var Thore Torbiørnsdat, Ragnele Larsdat, Jonas Hanssen, Mons Hanssen og Sven Larssen.

Erich hadde to søsken, en eldre søster, Sidsele født 1752 (døpt 17. desember) og en yngre bror, Olie født 1761 (døpt 8. oktober), begge døpt i Nykirken.

Erich ser ut til å ha giftet seg med «natmands enke», Kirstine Johansdatter. Det må være den samme som nattmann Roal Ormsen var gift med, Anne Kirstine Johansdatter. Hvis hun var rundt 20 år da hun giftet seg med Roal, må hun ha vært født rundt 1741. Så gikk det 18 år før hun giftet seg med Erich. Hvis det er samme nattmannskvinne, må hun ha vært betydelig eldre enn Erich.

19. februar 1778 blir Erich far til en sønn, uten at han er gift med (Anne) Kirstine. Gutten får navnet David, og blir døpt 25. februar i Domkirken. Faddere er Zidsel Torbiørnsdat (Erichs mor?), Dorthe Nielsdat, Niels Simonsen, Niels Ivarsen og Isaac Jacobsen.

Faren Erich er oppført med stilling «natmand». Han er da 23 år gammel.

Året etter gifter han seg med Kirstine Johansdatter. De ble viet 17. januar 1779 i Domkirken.

Samme høst dør Erich Davidsen«alder 26 år, merknad natmand». Han blir begravet 13. oktober 1779 på St. Jørgens gravplass.

Hans andre sønn, Erich, blir født 1. januar 1780 og døpt 5. januar. På merknad står det under far: «afg. natmand» Faddere er Zidsel Torbiørnsdat (Erichs mor?), Anne Malene Mognsdat, Jan Villumsen, Peder Torstensen og Gudmund Pedersen.

Det er ikke funnet mange oppføringer på verken Anne Kirstine Johansdatter eller Kirstine Johansdatter, så det er usikkert om det er samme kvinne. En Kirstine Johansdatter er fadder i Domkirken to ganger, for Amund i 1759 og for Mille i 1770. Siden nattmannsfolk ikke kunne være faddere, er dette ikke samme som var gift med Roald eller Erich i denne perioden.

 •

Oppsummert:

Erich Davidsen, gift med Natmands Enke, Kirstine Johansdatter.

Barn:

  1. David f. 19. februar 1778 i Bergen og døpt 25. februar 1778 i Domkirken.
  2. Erich f. 1. januar 1780 i Bergen og døpt 5. januar 1780 i Domkirken. (Søn av Afg. Natmand)

Sidsel Torbjørnsdatter går igjen som fadder til hans barn. Denne Sidsel er vel moren til Erik, for det blir døpt en Erik i Bergen i 1755, sønn av David Eriksen og Sidsel Torbjørnsdatter, gift i 1750.

Fra Nordnes med Nykirken i forgrunnen  1856 (Mathias Hansen, UBB-BS-OK-18456)

Fra Nordnes med Nykirken i forgrunnen 1856 (Mathias Hansen, UBB-BS-OK-18456)

Les om flere bergenske nattmenn

• • •

May Lis Ruus 2014

Bergenske nattmenn: Michel Haaversen

Michel Haaversen

Michel Haaversen-gift1733Michel var arbeidsmann og vever, og senere i livet ble han nattmann. Han var gift tre ganger.

 

Første ekteskap

I Domkirken den 8. februar 1733 ble Michel Haaversen viet til Anne Nielsdatter. Tretten måneder senere, den 7. mars 1734, var de igjen i Domkirken, denne gang for å døpe sin sønn, Iver.

De får snart enda en sønn, som oppkalles etter sin far. Lille Michel døpes sommeren etter, 1. juli 1735 i Domkirken. Faddere: Anne Lodvigsdatter, Emerence Hermansdatter, Aseline Andersdatter, Stephen Stolemager, Michel Sevenbom og David Rasmusen.

Trolig dør Anne under fødselen, for Michel blir enkemann og gifter seg igjen bare ti måneder etter at den yngste sønnen blir døpt.

Barn:

  1. Iver, døpt 7. mars 1734 i Domkirken
  2. Michel døpt 1. juli 1735 i Domkirken

På dette tidspunktet virket Michel Haaversen som Væver.

 

Andre ekteskap

Michel gifter seg med Birte Olsdatter den 22. mai 1736 i Domkirken. Han var da arbeidsmand. Barn ikke funnet.

Det går 23 år før han inngår et nytt ekteskap. Kanskje var han gift med Birte i de årene. Birte oppdro trolig de to små sønnene som var under 2 år da deres egen mor døde.

Michel blir enkemann igjen.

Tidslinje-Michel

Tidslinje for nattmann Michel Haaversen og hans tre koner og barn. Klikk på bildet for å se større versjon. (Grafikk: May Lis Ruus)

Tredje ekteskap

Michel Haaversen er middelaldrende når han gifter seg for tredje gang, den 21. oktober 1759 i Domkirken, med 25 år gamle Karen Malene Helgesdatter, født 1734.

Da er hun allerede gravid. De får en datter som får navnet Anna Malene, hun døpes 6. januar 1760 i Domkirken. Faddere er Erich Erichsen, Ole Østensen, Abigail Petersdatter, Zidsele Michelsdatter og Elen Marie JanFriederichsdatter.

Året etter, i 1762, får de en ny datter. Birthe Gurine døpes 26. juli 1761 i Domkirken. Faddere er Henrich Eriksen, Anders Hansen, Dorthe Nielsdatter, Zidsele Axelsdatter og Karen Jonsdatter.

Barn:

  • Anna Malene døpt 6. januar 1760 i Domkirken
  • Birthe Gurine døpt 26. juli 1761 i Domkirken

På dette tidspunktet er Michel blitt nattmann. Sønnene hans fra første ekteskap er voksne, 26 og 25 år gamle.

Ekteskapet varer bare i tre år, og jentene er bare ett år og to og et halvt år når faren deres dør i 1762.

Michel begraves på St. Jørgen gravplass, som er en del av St. Jacobs kirkegård, eller fattigkirkegården ved Stadsporten (kilde). De fleste nattmannene gravlegges der.

St. Jacobs kirkegård ca. 1865-1880 (Foto: Knud Knudsen. Kilde: UBB-KK-1318-3521)

Michel Haaversen ble begravet på fattigkirkegården i 1762.  (Bilde: St. Jacobs kirkegård ca. 1865-1880. Foto: Knud Knudsen. Kilde: UBB-KK-1318-3521)

 

Enken Karen Malene står alene igjen med to små døtre.

To år går før hun gifter seg med Anders Halvorsen (født 1729), som var minst tyve år yngre enn hennes avdøde mann, Michel Haaversen. Anders har trolig overtatt som nattmann da den forrige døde, og giftet seg med sin forgjengers enke.

Les mer om Anders Halvorsen i en egen sak.

Les om flere bergenske nattmenn

• • •

Opplysningene er funnet av slektsgransker Jan Frode Johansen, bearbeidet av May Lis Ruus.

• • •

May Lis Ruus 2014