Fredriksberg festning på Nordnes

Se andre saker fra bok 10

Fiksjon: I en scene i bok 10 er Lucie på en av sine hemmelige turer ut til Nordnes, og hun går forbi festningen. Strengt tatt var det noen skanser nedenfor der min nattmann bodde, men jeg har likevel plassert ham der siden det hadde vært et rettersted tidligere. Det er ikke umulig at han kan ha holdt til der, siden det var utenfor byen den gang og det ikke var et sted folk flest gikk til.

Fredriksberg, Nordnes på begynnelsen av 1800-tallet. (J.F.L. Dreier)Fredriksberg sett fra Nøstesiden på begynnelsen av 1800-tallet. Galgen kan sees til høyre. (J.F.L. Dreier)

Fredriksberg, tegning fra 1875 av Nicolay Nilsen (fritt, Wikipedia)
Fredriksberg, tegning fra 1875 av Nicolay Nilsen (fritt, Wikipedia)

Fakta: På 1600-tallet lå det skanser på knauser rundt hele Nordnespynten, og på skansene var det kanon-batterier. Store deler av området var militært, Nordnes Retranchement (“Retranchement” er fransk betegnelse for et område avstengt med skanser.)

Fortet ble påbegynt ca. 1666 etter slaget på Vågen mellom hollenderne og engelskmennene året før, men byggingen stanset opp og anlegget forfalt.

I 1695 ble byggingen gjenopptatt etter at Christian 5.s sønn generalløytnant Christian Gyldenløve hadde vært på inspeksjon i Bergen. Dette sto ferdig i 1706.

I 1772 ble det satt opp en galge på området.

Frem til slutten av 1800-tallet var Nordnes et lukket område, inngjerdet med palisader og porter.

Anlegget har en brønn som har en naturlig kilde. Denne har hatt vann selv i de tørreste tørkeperiodene. Brønnen er blitt kalt Svovelkilden og skal ha hatt helbredende virkning.

I 2007 vedtok bystyret i Bergen å åpne festningen for publikum, men vedtaket er fremdeles ikke blitt gjennomført pr. 2012.

Nordnes, modell av Bergen ca. 1665 på Historisk museum (Foto: MLR 2011)

Nordnes, modell av Bergen ca. 1665 på Historisk museum (Foto: MLR 2011)

Fredriksberg festning 2013 (Foto: May Lis Ruus)
Fredriksberg festning 2013 (Foto: May Lis Ruus)

• • •

Kilder og videre lesning: Wikipedia: Fredriksberg • Fotomuseum 

May Lis Ruus, 3. juni 2013