Ole Salmakers hus

I bok 13 trenger Lucie hjelp, og bestemmer seg for å spørre Even, tidligere barnelem og nå i lære hos Ole Salmaker.

Lucie så seg ikke tilbake mens hun løp mot Ole Salmakers hus, der Even bodde nå. Hun måtte ha hjelp, og selv om Karen Malene ville ha vært hennes første valg, var ikke hun den rette. Ikke bare vegret venninnen seg mot å gå ut i Hospitalets kappe og å ringe med bjellen, men hun hadde også en tung bør med den store magen. Dessuten ville Lucie spare henne for påkjenningen.

Døren til salmakeren sto halvåpen. Det lød stemmer innefra. Lucie visste at det bodde mange mennesker her. Det var den utgamle Ole Salmaker, hans middelaldrende sønn, Sjur Salmaker, og hans voksne sønn, som het Ole etter sin farfar. Ole Salmaker den yngre hadde overtatt farens virke, og han hadde tatt inn Even som dreng. Det var også noen barn her, som var Ole den yngres barn. Hvor mange som bodde på loftet i huset, som rommet både verksted, utsalg og lager, var ikke Lucie sikker på.

Fra Nattmannens datter 13

Marken 1 i 1957. Det har i nyere tid vært både barneklærforretning, pelsverksted- og butikk og klesbutikk i huset. (Foto: Gustav Brosing / UBB-Bros-00245A)

Marken 1 i 1957. Det har i nyere tid vært både barneklærforretning, pelsverksted- og butikk og klesbutikk i huset. (Foto: Gustav Brosing / UBB-Bros-00245A)

Man vet ikke hvor Ole Salmakers hus lå, bare at det lå i nærheten av Manufakturhuset. Men det kan ikke ha vært mange andre hus som lå nær Manufakturhuset.

I øst lå De sjøfarendes fattighus der Allehelgenskirken hadde ligget før.

I vest lå Lille Lungegårdsvann og det var ingen bebyggelse mellom Manufakturhuset og vannet, med unntak av brakker på et tidspunkt.

I nord lå Rådstuen og noen næringseiendommer (bl.a. et slakteri) ned mot vannets nordøstside.

I sør lå strøket Marken, bebygget på 1600-tallet med enkle småhus og St. Jørgens Hospitals område.

Det som kan ha vært Ole Salmakers hus og forstanderboligen. (Foto: MLR)

Det som kan ha vært Ole Salmakers hus og forstanderboligen. (Foto: MLR)

Det nærmeste huset til Manufakturhuset må ha vært det som omtales som forstanderboligen. Det brant i 1702, og ble bygget opp igjen året etter. Den murte kjelleren er eldre. Tomten var stor (merket med 10 på rodekartet) og gikk ned til Lille Lungegårdsvannet, så det var ikke andre hus nedenfor.

På oppsiden av forstanderboligen lå et hus (merket 11 på rodekartet under). Det har sannsynligvis lang tradisjon i å være næringseiendom, kanskje skinnverksted. Kildene sier at det bodde en leieboer i dette huset, Jan Wæsselmand, som var ansatt av forstanderen ved Manufakturhuset. Så det er godt mulig at forstanderboligen var nabo med Ole Salmakers hus.

Rodekart 1888. Rode 18, utsnitt. Tomt 10 er ganske stor og «forstanderboligen» er tegnet inn. Eiendommen ser ganske stor ut, så det kan ha vært en stor hage eller utmark, eller kanskje det har stått flere bygninger på eiendommen.

Rodekart 1888. Rode 18, utsnitt. Manufakturhuset har tomt 7 og 10, og «forstanderboligen» er tegnet inn. Eiendommen ser ganske stor ut, så det kan ha vært en stor hage eller utmark, eller kanskje det har stått flere bygninger på tomten.

Marken sett fra Nygaten 1957. (UBB-Bros-00245B)

Marken sett fra Nygaten i 1957. Forstanderboligen og Manufakturhuset ligger utenfor bilde på høyre side. (Foto: UBB-Bros-00245B)

Ole Salmakers hus og Forstanderboligen fra Manufakturhuset (Foto: MLR)

Ole Salmakers hus og Forstanderboligen sett fra Manufakturhuset (Foto: MLR)

Se egen sak om forstanderboligen.

• • •

May Lis Ruus 2013