Bergenske nattmenn: Hans Andersen Malmanger

Hans Andersen Malmanger (1831–før 1885)

Hans Andersen Malmanger var natmand og malersvenn i Bergen. Familien var fattig, og senere forlot han sin kone og rømte til Namsos. Hans kone nådde en høy alder, og det gikk bra med noen av barna deres. 

Hans Andersen Malmanger ble født i Kvinnherad prestegjeld i 1831. Kanskje var familien husmenn under Malmanger gård i Rosendal.

Før 1860 ble Hans gift med Everise Berntsdatter (1827-1912) født i Førde Prestegjeld. Han flyttet fra sitt hjemsted og til hennes.

I 1865 er familiefaderen Hans Malmanger oppført som maler. De bor i på en gård i Kinn prestegjeld, Florø. Gården har tre bruk med tilsammen 18 mennesker.

Bruk 1: Distriktslegen og husfader Ude Jacob Høst 32 år (1834-1918) Hans far er fra Danmark, og selv er han født i Tønsberg. I 1859 bor han i Bergen, og han dør i Moss. I huset bor hans kone, Nilsine Lorentze Høst, og fire barn, tre tjenestepiker og legens søster. (Ude og Nilsine fikk senere fem barn til.)

Bruk 2: Kjøpmann og familiefader Alfred Nils Berg (24 år) og hans bergenske kone Andrea Elisabeth Gelmeyden (25 år). De har en tjenestepike på 36 år, hun er fra Bergen. I huset bor også handelsbetjent Poul Eide (25 år), ugift.

Bruk 3: Maler Hans Andersen Malmanger (34 år) og hans kone Everise Berentsdatter (Berntsdatter). De har to døtre, Berentine på 3 år og Andrea på 1 år.

I 1865 får de en gutt, Berent, født i Florø.

I 1869 får de et barn til, Anders, født i Florø.

Før 1872 flytter familien til Bergen. Hans Andersen Malmanger er arbeider i 1872.

I 1872 blir datteren Else Everise/Iverise Christine født den 22. mars 1872. Hun døpes i Korskirken 18. august samme år.

I 1875 bor familien fremdeles i Bergen. I husstanden bor Hans og Everise med fire barn i alderen 3 til 14 år.

I 1876 får Hans et barn til, Thore. Moren er Iveride Berntsdatter f. 1828, og hun er trolig den samme som Everise, altså konen gjennom mange år. Barnet blir døpt 24. september i Korskirken, og det kan tyde på at familien har flyttet til et annet hus i Bergen, siden de nå tilhører en annen kirke.

Familien er fattige. I Fattigmanntallet for Bergen 1878-1885 står Hans og Everises barn Else Iverise (Everise) Christine Hansdtr Malmanger (f. 1772) og Anders Sverre Ingolf Hanssen Malmanger (f. 1867, konfirmert), oppført.

I 1880 rømmer Hans fra sin kone. Han er oppført i Fattigmanntallet 1864-1895 under merknad: «Manden rømte fra Konen St.Hans 1880 og skal opholde sig i Namsos.»

Hans Andersen Malmanger dør mellom 1880 og 1885.

 

Mer om Everise Berntsdatter Malmanger og hennes barn med Hans Andersen Malmanger

I 1885 er Hans Andersen Malmanger død, for i folketellingen står Everise oppført som hans enke. Hun forsørger seg ved å arbeide hos folk. Hun har tre hjemmeboende barn, Berentine (23 år), Anders (16 år) og Else (12 år). Hun bor i Absalon Beyers Gade 8b i Sandviken, i samme husstand som en annen familie. Mikkel Hansen (38 år) er bordarbeidsmand og har hustru og tre sønner på 1, 11 og 12 år.

I 1891 gifter datteren Else Everise Kristine Malmanger (19 år) seg med ungkar Anders Johannes Andersen Teige (22 år, født 29.01.1869 i Selje). De blir viet i Korskirken den 24. oktober. Hun er tjenestepike og han er tjenestedreng.

De får seks barn: Einar Teige (f. 1892), Elvira Teige (f. 1898), Johanne Teige (f. 1900), Anna Teige (f. 1902), Bjarne Teige (f. 1904) og Hans Teige (f. 1906).

I 1900 er enken Everise Malmanger (73 år) fattigunderstøttet. Hun bor hos sin datter Else Everise Teige og hennes ektemann Anders Teige, samt deres fire barn i Hans Hauges Gade 8a i Sandviken, Bergen. Everise bor i andre etasje i et forhus til våningshuset, det vil si et påbygg som ligger ut mot gaten.
Svigersønnen (31 år) er lagerbetjent hos Behrens & Kahrs skinnforretning. Anders H Malmanger (Everises sønn/Else Everises bror) bor også i huset, og han er telefonarbeider i Bergen. Han er 33 år og ugift.

I 1910 er Everise Malmanger 83 år gammel og fattigunderstøttet. Hun bor fremdeles hos datteren og familien hennes i Hans Haugesgate 8a. Everise betaler 264 kr. i husleie. Svigersønnen Anders Teige er blitt lagerformand i skinnforretningen, og deres sønn Einar er lagerarbeider samme sted.

I 1912 dør Everise Malmanger den 17. februar, og blir begravet 24. februar i Sandviken Prestegjeld.

1926: Everise og Hans Andersen Malmangers barnebarn, Johanne Everise Teige (f. 1900) gifter seg med Mons Toftegaard f. 1896 i Sandviken den 20. feburar 1926.

1943: Else Everise Teige dør 11. mai i Bergen.

Oppsummert Hans Malmangers barn med Everise:

Barn

  • Berentine Agathe Hansdatter, født i 1861 i Florø
  • Andrea Christine Hansdatter, født i 1863 i Florø
  • Berent Malmanger, født i 1866 i Florø
  • Anders Sverre Ingolf Malmanger, født 1869 i Florø
  • Else Everise Kristine Malmanger, født 22.03.1872 i Bergen
  • Thore, født 19. august 1876 i Bergen

• • •

Nattmannyrket ble mindre stigmatisert utover på 1800-tallet, og det er tydelig at deres barn har muligheter til et vanlig liv.

I 1839 fikk Bergen en kommunalt ansatt renovatør. Hans oppgaver var rengjøring på offentlige steder, kjøring av avfall fra huseiere som ønsket det og dessuten utførelse av privetrenovasjon (tømming av utedoer). Oppgavene var mange, og arbeidet ble for mye for én mann. I 1845 ble det ansatt nok en renovatør i Bergen.
Kilde

De arbeidet om natten, og på folkemunne kaltes renovatørene for nattmenn.

Se flere Bergenske nattmenn

• • •

May Lis Ruus 2014

Bergenske nattmenn: Anders Halvorsen

Natmand Anders Halvorsen (1729–1775)

Anders Halvorsen ble født ca. 1729 i Bergen, fire år før hans forgjenger, Michel Haaversen giftet seg med sin første kone. 35 år senere gifter Anders seg med den forrige nattmannens tredje kone.

Anders ble døpt 18. desember 1729 i Nykirken. Hans foreldre var Halvor Larsen Hoydal og hustru Anna Hansdatter Schrøder.

Tidslinje for natmand Anders Halvorsen, hans kone og deres barn. Klikk på bildet for å se større versjon. (Grafikk: May Lis Ruus)

Tidslinje for natmand Anders Halvorsen, hans kone og deres barn. Klikk på bildet for å se større versjon. (Grafikk: May Lis Ruus)

I fropredikenen den 14. oktober 1764 i Domkirken blir den 35 år gamle ungkaren Natmand Anders Halvorsen, gift med den 30 år gamle nattmannsenken Karen Helgesdatter. Hennes avdøde mann var Natmand Michel Haaversen. Hun har to små døtre med sin første mann, Anna Malene på 4 år og Birthe Gurine på 3 år.

Anders og Karen Malene får fire barn på tre-fire år.

Først får de en sønn året etter bryllupet. Ole Christian blir døpt 4. august 1765 i  Domkirken. Faddere er Jean Adolph Tornau, Aamund Knudsen Grove, Henrich Rasmussen, Zidsele Michelsdat, Marthe Svendsdat.

Det neste barnet kommer to år etter. Sønnen Michael Johan blir døpt 11. juli 1767 i Domkirken.

I dåpen får det lille nattmannbarnet høytstående borgere til faddere. Ingen ville være fadder for nattmannens barn, for folk var rede for sin ære og sitt rykte. Trolig har byrådet stilt opp for å få barnet døpt, for de mistet ikke sin ære. Andre nattmenn kunne ikke være faddere. Fadderne var: StiftsBefalingsmands Scheels’ Frue, Frøchen Meyer (CancellieRaad, og Borgermester Meyers datter), GeneralKrigsCommissaire og Raadmand Geelmyden, JusticeRaad og Stadsthauptmand Schultz og CancellieRaad og Præsident de Fine.

To år etter får Anders og Karen Malene en datter. Dorthe Helene blir døpt 17. desember 1769 i Domkirken. Fadderne er Anne Lisbeth Jørgensdat, Birthe Gunnersdat, Marthe Christensdat, Niels Hansen og Niels Olsen.

Lille Dorthe Helene dør, og blir begravet 25. september 1771 på St. Jørgen Gravplass. I kirkeboken er hun oppført som «Anders Halvorsen Natmands pigebarn, 9 mnd» (begravelsesdatoen skulle tilsi at hun var minst 1 år og 9 måneder gammel).

Bare tre dager senere går Anders og Karen Malene igjen til gravplassen med et barn. Michael Johan er tre og et halvt år gammel når han blir begravet 28. september 1771 på St. Jørgen Gravplass. Oppført som «Anders Halvorsen Natmands drengebarn, 3 år og 6 mnd».

Året etter at de to små blir begravet, føder nattmannkonen et barn til.

Datteren Karen Helene blir døpt 13. september 1772 i Domkirken. Fadderne er Kirsten Gudmundsdat, Abelone Siursdat, Marthe Helgesdat, Ole Knudsen, Niels Simonsen. Under merknader står det «moren afg.»

Trolig dør moren under fødselen, for fem dager etter at Karen Helene blir født, begraves Karen Helgesdatter, 38 år gammel, på St. Jørgens kirkegård.

Karen Malene etterlater seg de to døtrene hun hadde fra ekteskapet med Michel Haaversen, de er 12 og 13 år gamle (hvis de levde opp), samt de to barna med sin nye mann, den første sønnen som er 7 år gammel, og den nyfødte datteren.

Barna mister sin far to og et halvt senere. Anders Halvorsen dør 45 år gammel. Han begraves 16. februar 1775. Nattmannen står oppført med tjenestebolig («adresse: frie»).

Domkirken og Bispegården på 1700-talle (Kilde: Bergen bys historie bd II, Anders Hagen, 1979)

Domkirken og Bispegården på 1700-talle (Kilde: Bergen bys historie bd II, Anders Hagen, 1979)

 

Oppsummert:

Natmand Anders Halvorsen f. 1729 i Bergen, døpt 18. desember 1729 i Nykirken. Foreldre: Halvor Larsen Hoydal og hustru Anna Hansdatter Schrøder.

Natmand Anders Halvorsen ble gift med enke etter Natmand Michel Haaversen, Karen Helgesdatter, f. 1734. De ble viet 14. oktober 1764 i Domkirken.

Barn :

  1. Ole Christian, døpt 4. august 1765 i  Domkirken.
  2. Michael Johan,  døpt 11. juli 1767  i  Domkirken. Begravet 28. september 1771 på St. Jørgen Gravplass. Oppført som Anders Halvorsen Natmands drengebarn, 3 år og 6 mnd.
  3. Dorthe Helene, døpt 17. desember 1769   i  Domkirken. Begravet 25. september 1771 på St. Jørgen Gravplass. Oppført som Anders Halvorsen Natmands pigebarn, 9 mnd.
  4. Karen Helene,  døpt 13. september 1772  i  Domkirken.

 

Karen Helgesdatter (38 år), Anders Halvorsens Natmands kone, ble begravet 17. september 1772 på St. Jørgen gravplass.

Anders Halvorsen (45 år), Natmand, begravet 16. februar 1775. Adresse: Frie, begravet på St. Jørgen gravplass.

• • •

Les om flere bergenske nattmenn

Opplysningene er funnet av slektsgransker Jan Frode Johansen, bearbeidet av May Lis Ruus.

• • •

May Lis Ruus 2014