Bergenske nattmenn: Christopher Paulsen

Christopher Paulsen (1753–1813)

Slaverier ble opprettet som straffarbeidsanstalt rundt om i landet på 1700-tallet. Bildet er fra Norsk rettsmuseum i Trondheim (Foto: May Lis Ruus)

Slaverier ble opprettet som straffarbeidsanstalt rundtom i landet på 1700-tallet. Bildet er fra Norsk rettsmuseum i Trondheim (Foto: May Lis Ruus)

Det finnes en straffange ved Slaveriet i Bergen, som heter Christopher Poulsen Kraaen, født 1758. 20 år gammel må han sone en dom for å ha besvangret sin søster. Han blir satt inn 4. april 1778 og løslates 25. juli 1786. Det er ikke umulig at han har tatt nattmannvirket etter lovbruddet og giftet seg med enken etter den forrige nattmannen. Det kan passe med at Christopher 13 måneder etter hans løslatelse, får et barn.

 

Christopher Paulsen ble gift med Karen Sivertsdatter (1752–1793). Hun hadde en liten datter på et år med nattmannen Hans Andersen, Hanne Sirene, født 1786.

Barn i hans ekteskap nr. 1:

 1. Paul Elias f. 16. august 1787 i Bergen og døpt 26. august 1787 i Bergen.
 2. Peter Christian f. 18. april 1790 i Bergen og døpt 25. april 1790 i Domkirken.

Karen Sivertsdatter ble begravet 20. august 1793, 41 år, natmandens kone, gravlagt på St. Jørgen gravplass.

Natmand og enkemann Christopher Paulsen ble gift på nytt med Karen Nielsdatter (1762-e.1801). De ble viet i Nykirken 4. mai 1794, enkemand natmand.

Christopher hadde syv sønner i begge ekteskap, og hans første kone hadde en datter fra før, sammen med den første nattmannen.

Barn i hans ekteskap nr. 2:

 1. Carl Christopher f. 16. september 1794 i Bergen og døpt 21. september i Domkirken.
 2. Niels Olaj f. 2. november 1795 i Bergen og døpt 6. november 1795 i Domkirken.
 3. Peter Christian f. 2. november 1795 i Bergen og døpt 6. november 1795 i Domkirken (tvilling til nr. 2).
 4. Erich Cornelius f. 12. januar 1799 i Bergen og døpt 18. januar 1799 i Domkirken.
 5. Berent Cornelius f. 5. oktober 1800 i Bergen og døpt  12. oktober 1800 i Domkirken.

 

Om barnene:

1807: Paul Elias Christophersen var seilmaker da han døde 29. april 1807. Han var da 20 år gammel og begikk selvmord. «Seglmaager Ombragt Sig Selv Den 4 Apr.»

1826: Carl Christopher Christophersen (f. 1794) er ungkar og urmakersvenn når han gifter seg, 31 år gammel. Bruden er Ane Malene Sivertsdtr Qvale, 22 år. Vielsen skjer i Korskirken 8. januar.

Christopher Poulsen (Paulsen) døde 29. mars 1813 i Bergen, 60 år gammel. Han ble begravet 3. april 1813 på St. Jørgen gravplass. Oppført der som Natmand.

 •

Les om flere bergenske nattmenn

• • •

Opplysningene er basert på funn gjort av Jan Frode Johansen/Slekt & Familiehistorisk Service i 2013.

Kilder og utfyllende opplysninger av May Lis Ruus 2014. Jeg har ikke lyktes i å finne alle kildene, så der det ikke står, støtter jeg meg til Johansens opplysninger.

• • •

May Lis Ruus 2014

Bergenske nattmenn: Michel Haaversen

Michel Haaversen

Michel Haaversen-gift1733Michel var arbeidsmann og vever, og senere i livet ble han nattmann. Han var gift tre ganger.

 

Første ekteskap

I Domkirken den 8. februar 1733 ble Michel Haaversen viet til Anne Nielsdatter. Tretten måneder senere, den 7. mars 1734, var de igjen i Domkirken, denne gang for å døpe sin sønn, Iver.

De får snart enda en sønn, som oppkalles etter sin far. Lille Michel døpes sommeren etter, 1. juli 1735 i Domkirken. Faddere: Anne Lodvigsdatter, Emerence Hermansdatter, Aseline Andersdatter, Stephen Stolemager, Michel Sevenbom og David Rasmusen.

Trolig dør Anne under fødselen, for Michel blir enkemann og gifter seg igjen bare ti måneder etter at den yngste sønnen blir døpt.

Barn:

 1. Iver, døpt 7. mars 1734 i Domkirken
 2. Michel døpt 1. juli 1735 i Domkirken

På dette tidspunktet virket Michel Haaversen som Væver.

 

Andre ekteskap

Michel gifter seg med Birte Olsdatter den 22. mai 1736 i Domkirken. Han var da arbeidsmand. Barn ikke funnet.

Det går 23 år før han inngår et nytt ekteskap. Kanskje var han gift med Birte i de årene. Birte oppdro trolig de to små sønnene som var under 2 år da deres egen mor døde.

Michel blir enkemann igjen.

Tidslinje-Michel

Tidslinje for nattmann Michel Haaversen og hans tre koner og barn. Klikk på bildet for å se større versjon. (Grafikk: May Lis Ruus)

Tredje ekteskap

Michel Haaversen er middelaldrende når han gifter seg for tredje gang, den 21. oktober 1759 i Domkirken, med 25 år gamle Karen Malene Helgesdatter, født 1734.

Da er hun allerede gravid. De får en datter som får navnet Anna Malene, hun døpes 6. januar 1760 i Domkirken. Faddere er Erich Erichsen, Ole Østensen, Abigail Petersdatter, Zidsele Michelsdatter og Elen Marie JanFriederichsdatter.

Året etter, i 1762, får de en ny datter. Birthe Gurine døpes 26. juli 1761 i Domkirken. Faddere er Henrich Eriksen, Anders Hansen, Dorthe Nielsdatter, Zidsele Axelsdatter og Karen Jonsdatter.

Barn:

 • Anna Malene døpt 6. januar 1760 i Domkirken
 • Birthe Gurine døpt 26. juli 1761 i Domkirken

På dette tidspunktet er Michel blitt nattmann. Sønnene hans fra første ekteskap er voksne, 26 og 25 år gamle.

Ekteskapet varer bare i tre år, og jentene er bare ett år og to og et halvt år når faren deres dør i 1762.

Michel begraves på St. Jørgen gravplass, som er en del av St. Jacobs kirkegård, eller fattigkirkegården ved Stadsporten (kilde). De fleste nattmannene gravlegges der.

St. Jacobs kirkegård ca. 1865-1880 (Foto: Knud Knudsen. Kilde: UBB-KK-1318-3521)

Michel Haaversen ble begravet på fattigkirkegården i 1762.  (Bilde: St. Jacobs kirkegård ca. 1865-1880. Foto: Knud Knudsen. Kilde: UBB-KK-1318-3521)

 

Enken Karen Malene står alene igjen med to små døtre.

To år går før hun gifter seg med Anders Halvorsen (født 1729), som var minst tyve år yngre enn hennes avdøde mann, Michel Haaversen. Anders har trolig overtatt som nattmann da den forrige døde, og giftet seg med sin forgjengers enke.

Les mer om Anders Halvorsen i en egen sak.

Les om flere bergenske nattmenn

• • •

Opplysningene er funnet av slektsgransker Jan Frode Johansen, bearbeidet av May Lis Ruus.

• • •

May Lis Ruus 2014