Gapestokken

Fra Nattmannens datter bok 3, Den som vender tilbake:

De gikk nærmere. En liten folkemengde sto og så på gapestokken, som var plassert midt på den åpne plassen foran Rådstuens front.

En rødhåret, slank kvinne sto med armene og hodet inni de tre hullene i gapestokken. Håret flommet langt og løst nedover treverket, og var tilgriset av gjørme og bedervede grønnsaker. På bakken nedenfor lå stinkende eggeskall fra de råtne eggene som hadde blitt kastet på henne. Kvinnen hadde bøyd hodet ned mot bakken, og det var blod og skrammer i pannen hennes. Øynene var lukket, som for å stenge ute de sinte bemerkningene som haglet mot henne. Fra der Lucie sto kunne hun se at snøringen i kjolelivet var begynt å gå opp. Stakkars kvinne, tenkte hun. Ydmykelsen og skammen var nok like ille som pinen ved å stå slik.

“Du skulle ha fått båret sten til straff, skulle du,” ropte en eldre kone som støttet seg til en mann. “Hvor mange menn har du lokket til å ligge hos deg, din merr? Fy!”

“Hore!” ropte et par menn som sto rett foran Lucie og Karen Malene.

Noen unge gutter plukket opp en håndfull små stener fra bakken og kastet dem mot den rødhårede kvinnen. Et par av dem traff henne i hodet, og kvinnen i gapestokken rykket til. 

• • •

En mann i gapestokk. (The Florida Center for Instructional Technology, Paid Commercial License1)

Gapestokk var et strafferedskap som var plassert på offentlige steder som torg, allmenninger eller foran kirker. Denne formen for skam- eller æresstraff ble også kalt «halsjern» eller «å lenkes til pælen».

«Kand samme Straf ikke hielpe, da skulle de paa det siste slet af Byen forvisis, og til dets mere Afskye skulle Borgemester og Raad i Kiøbstæderne lade sætte Gabestokke paa Torvene og nogle andre Stæder»

Chr. Vs NORSKE LOV: Siette Bog. 2 Cap. 

Mennesker som ble satt i gapestokk var som regel dømt for mindre forseelser som banning, gateuorden, blasfemi, usømmelig oppførsel eller forsøk på utukt. Hode og armer ble låst fast i hull og man kunne stå slik i en time eller lengre til spott og spe for allmennheten. Straffen skadet den dømtes omdømme og ære, og signaliserte den offentlige avskyen for hans eller hennes forbrytelse.

Tilskuerne kunne vise sin misnøye til forbrytelsen ved å kaste råtne egg og grønnsaker, slakteavfall, døde katter, møkk og ekskrementer, og til og med steiner på den som sto i gapestokken. (Kilde: oldbaileyonline.org)

Men tilskuerne kunne også noen ganger være uenig i straffen, og applauderte den dømte og kastet blomster og samlet inn penger til ham eller henne.

Straffen kunne også gis for alvorligere overtredelser som svindel, utbytting og hor.

Gapestokk ble i Danmark-Norge særlig brukt på 1700-tallet som straff for mindre lovovertredelser. I følge Christian 5s Norske Lov av 1687 kunne blant annet de som sverget og bannet på tross av advarsler, ungdommer som forstyrret gudstjenesten og de som forårsaket gateuorden, bli satt i gapestokk. Straffen ble også brukt for å tvinge fram betaling av småbøter som leiermålsbot.

Gapestokker fantes praktisk talt overalt i Norge, og var gjerne satt opp på kirkebakken foran kirkene. I Bergen sentrum var det rundt år 1700 både gapestokk og kak på Engen sør for Nordnes. I Oslo var det gapestokk og galge på Galgeberg i bydelen Gamle Oslo.

Gapestokk ble sist brukt i Norge i Moss 11. oktober 1840, og ved lov av 17. mai 1848, da de gamle middelalderlovene ble revidert, ble bruk av gapestokk avskaffet i Norge for godt. (Kilde: Wikipedia)

Maleri av J.C. Dahl fra 1827, gjengitt i boken «Bergen Politikammer 1692-1992»

Maleri av J.C. Dahl fra 1827, gjengitt i boken «Bergen Politikammer 1692-1992»

Gapestokken utenfor Domkirken i Bergen

• • •

May Lis Ruus 2012 – oppdatert 08.02.2014