Sandviken anno 1701

Veien skrånet nedover fra Rotthaugen. Noen bygninger lå langs en elv.

“Er det møller?” spurte Lucie. Hun hadde sett slike før, men ikke her ute.

“Ja, det er Småmøllen som tilhører Lille Sandviken gård. Det er den største møllen her omkring, og Mulelven har vært brukt til mølledrift i hundrevis av år, helt siden Bergen ble landets første hovedstad. Så det er et gammelt strøk. Men Sandviken har i alle år vært brukt til jordbruk og beitemark. Det var først i forrige århundre at byen trengte mer plass, og lagerboder ble bygget her ute.”

Sandviken lå nedenfor dem, og det måtte være den største stranden Lucie hadde sett. I sjøkanten lå det boder, noen med en ende inne i fjæren, men mange sto ute i sjøen. På denne avstanden lignet det en flytende by. Det minnet litt om bygningene på Strandsiden av Vågen, der pakkhusene sto på påler utover i sjøen slik at skipene kunne legge til ved husveggen og losse i ly for vær og vind.

“Hva driver de med der nede i sjøbodene? Bor det folk der, slik som i bodene rundt Vågen?”

Dragonen ristet på hodet. “Nei. Det er spesielt for Sandviken og Skuteviken at sjøbodene kun brukes til lager, mens folk bor i småhus et stykke ovenfor fjæren. Man må til Hamburg, Amsterdam og København for å finne dets like. Jeg tror det er fireogtyve pakkboder her nå. Men selv om folk ikke bor der, har alle pakkbodene egne lystværelser.”

Utdrag fra Nattmannens datter 3, «Den som vender tilbake»

Sandviken 1700. (Kartet er hentet fra «Sandviken Enestående i Norge – integrert i Europa, utgitt av Det Hanseatiske Museum og Schøtstuene, Museum Vest)

Kart over Sandviken 1700:

Den store holmen i sjøen er Christiansholm (også kalt Tyvholmen/Tjuvholmen), som var et militært anlegg.

I viken til venstre (merket med en V) ses det som på slutten av 1700-tallet ble lyststedet Elsesro. (I serien er det der frøken Broch-Wagner bor med sin familie.)

Storemøllen ligger ved elven litt til venstre for midten av bildet.

Langs vannkanten ligger sjøboder og pakkboder. (Dragonen og hans foreldres hus ligger like ved X på midten av kartet, og farens sjøbod ligger like nedenfor.)

De lange byggene er reperbanene som ligger på hver sin side av veien. Der veien svinger nedover på bildet, er Småmøllen og Mulelven. Fjellknausen Rotthaugen skiller Sandviken fra Skuteviken, som ligger til høyre på bildet. Nederst til høyre ses festningsverket Sverresborg.

• • •

May Lis Ruus 2012