Altonagården

I Nattmannens datter bok 13 er det en scene fra Altonagården på Strandsiden.

Altonagården var tidligere et gårdskompleks mellom Murallmenningen og Holbergsallmenningen. Gården var delt i to, Lille Altonagård og Store Altonagård. Den gamle rodegrensen mellom 7. og 8. rode gikk mellom de to gårdene, og dermed hadde de forskjellig adresse.

Som de fleste eiendommer i strøket, bestod nok Altonagården av bolighus ved Strandgaten, forskjellige bygninger i bakkant, og på pæler i sjøen var sjøboden og bryggen.

Altonagården (lille og Store) på Stranden. Klikk på kartet for å se større bilde. (Kilde: Arne Solli og Geir Atle Ersland (2005-12), Kartportalen BerGIS, http://bergis.uib.no/, Bergen. Gjengitt med tillatelse)

Altonagården (lille og Store) på Stranden. Klikk på kartet for å se større bilde. (Kilde: Arne Solli og Geir Atle Ersland (2005-12), Kartportalen BerGIS, http://bergis.uib.no/, Bergen. Gjengitt med tillatelse)

Det var en bratt, brosteinsbelagt bakke med hestetråkk i midten ned mot den lille plassen ved inngangen. Kjellerens vegger besto av store steiner som ble opplyst av en fakkel like utenfor den lave døren. Sist Lucie var her, hadde hun hatt en far. Og det hadde hun fremdeles. De tåkete tankene hennes så en sammenheng mellom den gangen og nå. Det var som om det var Guds vilje at hun ikke hadde vært her i tiden imellom, et slags lykketreff, for nå hadde hun en mulighet til å få Tilly tilbake. Det måtte være Herrens vilje! I alt det vonde var dette Hans tegn på at noe godt skulle komme ut av denne dagen.

Likevel føltes det som om bena skulle klappe sammen under henne da hun sto innenfor på de store steinhellene og prøvde å få overblikk. Taket var lavt, og de tykke trebjelkene fikk det til å se enda lavere ut. Proser og koler gjorde sitt beste for å lyse opp de mange krokene i det lille rommet, men skyggene var lange. Rett foran henne var en disk, og på begge kortveggene var det var to dype murhvelvinger. Det var ingen å se, men stemmer og latter sivet mot henne fra begge sider. Det var som om hun ikke klarte å få med seg alt, for tankene var uklare.

Fra Nattmannens datter 13

Jeg kunne ha diktet mer når jeg skrev hvordan stedet så ut, men følte meg ikke komfortabel med det. Derfor nøyde jeg meg med å gå litt tett på og heller beskrev inngangspartiet til selve Altonakjelleren som fortsatt står.

Altona-kjelleren (Foto: May Lis Ruus 2012)

Altona-kjelleren (Foto: May Lis Ruus 2012)

 

Altonagården kan være oppkalt etter den tyske byen Altona, der man importerte store mengder kornbrennevin fra. (Kilde: BBH bind II s. 591.) En annen teori er at navnet stammer fra bekken Altenaa, som rant fra Klosteret ned langs Cort Piilsmuget.

Historie

Altona er beskrevet i byarkivet første gang i 1614. Det var det første store vertshuset i Bergen. Opprinnelig tilhørte eiendommen den store erkebispegården på Strandsiden.

På 1600-tallet var Altonagården krohus og herberge.

Mandag 18. juni 1660 brant det på Strandsiden. En mann kokte tjære i skorsteinen på et loft i Altonagården, og området fra Murallmenningen til Nykirken, helt opp til Klosteret brant. Nykirken ble reddet, til tross for at det tok fyr i kirketaket. Brannen varte fra klokken ett om ettermiddagen og hele neste natt. Mennesker skal ha omkommet i brannen, og 350 familier ble husløse. Kongen bevilget 36.000 riksdaler i kontantstøtte over 5 år til de som bygget opp igjen husene i mur eller bindingsverk. Dette førte til at det for første gang ble bygget en del steinhus i området. (Kilde: klikk på 1660)

Dette var bare en av mange branner som herjet i området gjennom århundrene.

I 1684 prøvde Jørgen thor Møhlen (ca. 1640–1708) å etablere Bergens første Børs, og ønsket å benytte et rom i Altonagården til dette formål.

På 1700-tallet ble det i perioder drevet herbergevirksomhet i gården.

Gårdskomplekset rommet blant annet byens auksjonslokale. På begynnelsen av 1700-tallet ble auksjonsforretningen drevet av Jan Gúllick, og 1719 leide han ut møtelokale til byens folkevalgte representanter (de eligerte 16 menn).

I 1772 fikk Bergen som første by i tvillingriket utenom København, en tegneskole. For håndverkere var det en forutsetning å kunne lage mesterstykket utifra egne tegninger. I 1773 ble det innredet lokaler for denne skolen i Altonagården. En av lærerne var stadsbyggmester J.J. Reichborn, som blant annet tegnet Manufakturhuset i 1750. Tegneskolen ble innstilt i 1786. (Kilde: BBH bind II s. 807).

En periode var Altonagården en del av Bergens kulturelle sentrum. Her holdt både Det Harmoniske Selskab og Det Dramatiske Selskab til i andre halvdel av 1700-tallet. Det Harmoniske Selskab utviklet seg videre til det som i dag heter Bergen Filharmoniske Orkester, et av verdens eldste symfoniorkestre. Det Dramatiske Selskab ble stort nok og rikt nok til å få reist først byens gamle og deretter det nye teater.

Under krigen 1807–14 ble kaprede britiske og russiske fartøyer brakt inn til hopen ved Altonagården, der byskriver Jan Berentsen Frøchen (Freuchen), som hadde kongelig monopol på auksjonsforretninger i byen, auksjonerte bort skip og last. (Kilde)

Altonagården 1890-1900-(Foto: Svanøe/UBB-BROS-04501)

Altonagården 1890-1901. (Foto: Svanøe/UBB-BROS-04501)

Lille Altonagården før 1901.  (Foto: Ukjent. UBB-BROS-03693)

Lille Altonagården før 1901. (Foto: Ukjent. UBB-BROS-03693)

Nyere tid

Altonagården huset et mangfoldig liv i flere stadier og gjennom flere branner. I 1901 ble strøket regulert, og nye bygninger ble oppført der gården hadde stått. Men kjelleren var fremdeles intakt.

I 1990-årene kjøpte Hotel Augustin eiendommen med kjelleren, og foretok en omfattende restaurering. I dag er den femdelte kjelleren igjen skjenkested, med tak av bjelkekonstruksjoner i de to største rommene og murhvelvinger i de andre, med gammelt ildsted. Lokalene har de originale skifergulvene fra 1600-tallet. (Les mer på Hotel Augustin/Altona)

I 2014 feirer Altona 400-årsjubileum.

Bilder fra Altonakjelleren i dag (gjengitt med tillatelse)

Lanseringsmiddagen 11. juni 2012

Lanseringsmiddag i Altonakjelleren/skjenkestuen, 11. juni 2012

Lanseringsfesten

Altonakjelleren ble valgt som spisested til feiringen vi hadde da Nattmannens datter ble lansert 11. juni 2012. Det var spesielt og passende at det ble der hvor Lucie tilbrakte sitt siste døgn før faren ble tatt fra henne (prologen i bok 1).

Jeg hadde en strålende kveld sammen med den nærmeste familien, tre fra forlaget og produsentene av traileren som ble laget til lanseringen. Vi spiste med god mat og drikke, og det vanket både fine ord, taler og blomster. Etterpå satt vi utenfor i bakgården i den varme sommernatten.

• • •

Kilder: UiB • Arne Solli og Geir Atle Ersland (2005-12), Kartportalen BerGIS, http://bergis.uib.no/, Bergen • Histos.noDigitalarkivet • Bergen byleksikon nettutgave 2013 • Bergen bys historie bind II • Augustin / På historisk grunnMarcus Billedsamlingen 

Altonagården er også omtalt i Fakta om bok 2

• • •

May Lis Ruus 2013

Emmaus – herberge og bordell

Emmaus er fra 1500-tallet. Det tilhørte opprinnelig Nonneseter kloster og var et herberge, eller et tafernishus, beregnet på tilreisende etter kongelig forordning. Etter reformasjonen ble dette og tilsvarende herberger gjort om til verdslige skjenkesteder. Her ble det kun servert øl, for vin ble skjenket fra egne vinstuer. 

Huset sto like innenfor Stadsporten og var det første som møtte de tilreisende som kom landeveien fra sør. Det var et av byens flere «letfeldige huuse», altså skjenkestue og bordell.

Emmaus til høyre. Utsnitt av nattmannens datter bok 10. (Illustrasjon: Vebjørn Strømmen)

Emmaus til høyre. Utsnitt av forsiden til Nattmannens datter bok 10. (Illustrasjon: Vebjørn Strømmen)

Emmaus

Detalj av Emmaus-veggmaleriet (Foto: May Lis Ruus)

Han tok henne i armen, og hun måtte stanse.

“Hva var det for et sted? Er Emmaus virkelig bare en skjenkestue?” Hun snakket lavt så ikke forbipasserende skulle høre henne.

“Nei, det er også et herberge,” sa Lars, og holdt blikket hennes fast.

“Hva med kvinnene? Serveringspikene? De oppførte seg usømmelig. Er de også bare vanlige serveringspiker og ikke noe annet?”

Nå slapp han blikket hennes og så på et punkt langt bak dem.

“Nei. Du har rett. Emmaus er ikke bare en skjenkestue og et herberge. Det er også et gledeshus.”

Fra nattmannens datter nr. 2, Morgenstjernen

• • •

Fyll, vold og hor hadde lenge vært et stort problem i det mannsdominerte Bergen. Rundt år 1600 var det mellom fem og seks hundre ugifte menn ved Det Tyske Kontor, i tillegg til mange andre tilreisende sjømenn fra andre land. Også norske menn kom til Bergen med lasten sin. Under det store høststevnet kom ca. hundre nord-norske jekter med tørrfisk. De talte to tusen mann. Fra Sunnmøre, Sogn, Nordfjord og Sunnfjord, samt sør for Jæren, kom fire-fem hundre mann. Og hver onsdag og lørdag var det torghandel med strilene. Til sammen kanskje fire tusen mennesker. I tillegg var det i byen rundt to hundre drenger og svenner som var ugifte. Det var et stort marked for prostitusjon.

Emmaus ligger til høyre for tallet 9. Manufakturhuset er nr. 34. Lungegården er nr. 10, og St. Jørgens Hospital er nr. 13. Klikk på bildet for større versjon.

I 1596 ble det gjennomført forbud mot å drive utskjenking i en rekke små hus i Marken, på Nøstet og ved Erkebispegården. Grunnen var at «der skjer allermest Slagsmaal, Horeri, Rufferi, Tyveri og andet Skjelmeri». Klokken 11 skulle alle skjenkesteder stenge.

Likevel var det så mange som 400 skjenkesteder i byen i 1623, og det ble gjort mange forsøk på å få antallet ned. Men fjorten år senere var tallet fremdeles høyt, ca. 330 skjenkesteder.

Slottsherren skrev: «om at slig forbandet Kroeri og letferdige Huuse maatte avskaffes». Hans løsning var at det måtte opprettes «noen særdeles vertshuuse som den gemene Mand, saa og fremmde kunde have deres Logering udi naar Behov gjordes, saa og visse Personer ordineres som skulde holde Øltap».

Også annen hor var et problem. Det var menn som hadde seksuell omgang med sine tjenestepiker, og hor mellom personer som ikke var gift med hverandre. Byen og kronen fikk store inntekter fra løslevnet, gjennom bøtelegging av de som ble tatt for seksuelle forbrytelser.

Stadsporten og Emmaus (til høyre), ca. 1910. (Fra et gammelt postkort)

Emmaus ble revet i 1927. Det var da bergens eldste trehus. På tomten står nå en sykkelbutikk.

Fra herberget eksisterer det fremdeles en vegg som i dag står på Bergens Historiske Museum, De kulturhistoriske samlinger. Motivet på veggmaleriet forestiller to par som driver seksuelle tilnærmelser bak et tre. Skjult bak unaturlig høye trær står to andre og ser på, kanskje forsmådde ektefeller. Den ene er en maskert mann som holder en pistol.

Det andre elskende paret på Emmaus-veggmaleriet. På hver side av paret står det som antakelig er forsmådde ektefeller. (Foto: MLR)

• • •

Kilder: Gro E. Bastiansen/UiB • Bergen bys historie bind II • Bergen Byleksikon, nettutgave 2013

• • •

May Lis Ruus 2012, oppdatert 19. november 2013