Byvandring i nattmannens fotspor 2013

Til tross for enorme trafikkproblemer i hele Bergen, som førte til at jeg ikke rakk boksigneringen, ble det en vellykket byvandring i strålende sol for over 400 mennesker.

Heldigvis rakk både omviser, nattmannen og barnelemmene frem i tide, og byvandringen startet presis.

Nattmannen og barnelemmene (Foto: Janneche Strønen)

Nattmannen og barnelemmene (Foto: Janneche Strønen)

Barnelemmer som sang i Domkirken (Foto: Vibeke Seldal Kristiansen

Barnelemmer som sang i Domkirken (Foto: Vibeke Seldal Kristiansen

Over 400 mennesker kom på byvandringen i nattmannens fotspor (Foto: May Lis Ruus)

Over 400 mennesker kom på byvandringen i nattmannens fotspor (Foto: May Lis Ruus)

Lokalhistoriker Tryggve Fett loset oss gjennom de forskjellige stedene som er omtalt i Nattmannens datter-bøkene, og det er alltid artig å høre ham fortelle med innlevelse og humor.

Det ble også et musikalsk innslag. Pernille Sjølett Hansen, som har skrevet en sang som er inspirert av Nattmannens datter, fremførte den på plassen til Sankt Jacobs Hospital.

Omviser Tryggve Fett (Foto: Hilde Fylkesnes) og Pernille Sjølett Hansen (Foto: Åse Sletten)

Omviser Tryggve Fett (Foto: Hilde Fylkesnes) og Pernille Sjølett Hansen (Foto: Åse Sletten)

På kirkegården fikk vi se skuespiller Gard Frostad Knudstad som fortalte om hvordan det er å være nattmann. Det var ikke helt uten dramatikk. Mens Gard ventet på stikkordet for når han skulle komme frem, ble han tatt for å være en av byens løse fugler og bedt om å fjerne seg. Det ordnet seg heldigvis. Nattmannen er fryktet også i 2013.

Nattmannens monolog (Foto: Åse Sletten og Vibeke Seldal Kristiansen)

Nattmannens monolog (Foto: Åse Sletten og Vibeke Seldal Kristiansen)

Noen damer hadde kledd seg ut som karakterer fra bøkene, og vakte stor begeistring blant byvandrerne. Fruentimmerne var så greie at de hoppet over et stopp og gikk inn på et aldershjem og sang for de eldre.

Fire venninner hadde kledd seg ut som Magdelone, husmor Halland, matmor Klara og forstanderfru Galle (Foto: May Lis Ruus)

Fire venninner hadde kledd seg ut som Magdelone, husmor Halland, matmor Klara og forstanderfru Galle (Foto: May Lis Ruus)

På Manufakturhuset sang tre flinke barnelemmer med sine englestemmer, og Lucie 12 år fortalte om faren sin. Nattmannen dukket opp også der, viste store sorg – han er en mann som har gjort det største offer en far kan gjøre.

På Manufakturhuset. (Foto: Janneche Strønen)

På Manufakturhuset. (Foto: Janneche Strønen)

Nattmannens monolog. Lucie 12 år bak ham. (Foto: Janneche Strønen)

Nattmannens monolog. Lucie 12 år bak ham. (Foto: Janneche Strønen)

Jeg signerte mange bøker underveis, og møtte mange glade og hyggelige lesere. Det ble knipset bilder av lesere og meg alle steder, og nattmannen var en veldig populær kar.

Forfatter May Lis Ruus signerte bøker underveis. (Foto: Vibeke Seldal Kristiansen)

Forfatter May Lis Ruus signerte bøker underveis. (Foto: Vibeke Seldal Kristiansen)

Etterpå gikk de som hadde fått plass på Nøsteboden dit, og det ble høytlesning og quiz. Det var flere påmeldte enn plasser på dette arrangementet etterpå, så kanskje vi gjentar det siste utpå nyåret.

Sosialt på Nøsteboden etter byvandringen. (Foto: Rita Fylkesnes)

Sosialt på Nøsteboden etter byvandringen. (Foto: Rita Fylkesnes)

Nattmannen Gard med to lesere (Foto: Camilla Hansen)

Nattmannen Gard med to lesere (Foto: Camilla Hansen)

Fire fine fruentimmere. (Foto: Anne-May Telstø Bueide)

Fire fine fruentimmere. (Foto: Anne-May Telstø Bueide)

Det ble tatt mange fine bilder som fornøyde lesere har delt på Facebook-gruppen, og flere bilder er lagt ut i et album på Nattmannens datter facebook-side.

Tusen takk til alle som trosset de ville bilkøene og stilte, til de som opptrådte og gjorde vandringen til noe helt spesielt, og ikke minst til Cappelen Damm som spanderte denne fine kvelden på oss!

Saken også publisert på serieliv.no 04.09.2013

• • •

Bildegalleri

Det er allerede bestemt at vi gjentar byvandringen til neste år, fredag 29. august 2014 kl. 18.00 i Domkirken. Følg med på bloggen og Facebook-sidene.

• • •

 

May Lis Ruus 2013 – oppdatert 21.05.2014

Fangekjelleren i Rådstuen

Lucie er i fangekjelleren flere ganger og i forskjellige ærender. Det som er nevnt i bøkene om straffer er hentet fra historiske kilder. 

Det gamle rådhuset ligger på Rådstuplass 1 i Bergen. Huset ble opprinnelig bygget som privatbolig for lensherre Christoffer Valkendorf i 1558. Materialene som ble benyttet stammet for en stor del fra Allehelgenskirken som lå i strøket. I 1568 ble huset gitt i gave til byen, og magistraten (borgermestrene og rådmennene) tok det i bruk som rådhus. Sammen med Muren, som ble bygget som privatbolig for Erik Rosenkrantz, er det gamle rådhuset det viktigste private renessansebygget i Bergen i dag.

Rådstuen huset byens administrasjon, rådstuesal, rettssal og arrest. Rådstueretten i rådhuset ble første gang satt 2. mars 1568. Et tilbygg ble reist på nordsiden av rådhuset i 1662. Dette ble brukt som tinghus og inneholdt rettslokale og kontor for byfogden. Senere ble tinghusets lokaler brukt som vaktstue og politikammer.

Rådstuplassen malt av J. C. Dahl på begynnelsen av 1800-tallet. (Foto: MLR fra utstillling i Rosenkrantztårnet)

Rådstuplassen malt av J. C. Dahl på begynnelsen av 1800-tallet. (Foto: MLR fra utstillling i Rosenkrantztårnet)

Raadhusalmindingen av J.F.L Dreier, ca. 1800 ((Billedsamlingen Marcus, UiB)

Raadhusalmindingen av J.F.L Dreier, ca. 1800 (Billedsamlingen Marcus, UiB)

Fangekjelleren

I Rådstuens første etasje var byens politikontor og fangekjeller.

Det var fire celler med plass til opptil tolv fanger i hver, i tillegg til to andre celler, Dårekisten og Trollkjerringarresten.

Trollkjerringarresten var for dem som var anklaget for hekseri og trolldom. Når de hadde fått dødsdom, ble de utsatt for tortur for å presse frem navn på medskyldige, før de enten ble brent eller halshugget på Rådstuplass.

Dårekisten var for de sinnslidende. I 1676 ble det tatt i bruk ytterligere to rom som dårekiste. Selve dårekisten var en innretning fra middelalderen som lignet en kiste, men med gitter på sidene. Der ble «uhelbredelige gale» mennesker  som kunne gjøre skade på seg selv eller andre, plassert i forvaring.

Dårekiste-fritt

Dårekisten var for dem som kunne være en fare for seg selv eller andre. (Fritt)

Et nytt ul ljomet gjennom fangekjelleren, og det gikk kaldt nedover Lucies rygg. Hadde den stakkars, gamle kvinnen ligget i dårekisten helt siden i sommer, da Lucie var her med dragonen?

Fra Nattmannens datter 9

Raadhuset i Bergen, østre side. Tegning av arkitekt J.J. Reichborn 1765 (fritt)

Raadhuset i Bergen, østre side. Tegning av arkitekt J.J. Reichborn 1765 (fritt)

Lucie følte seg litt uvel, men hadde ikke mot til å si at hun ikke ville høre om dette akkurat nå.

“Ellers har jeg lest nedtegnelser om flere mennesker som har sittet i fangekjelleren i Rådstuen. To tyver som hadde stjålet fra Jochum repslager, ble hengt i seksten enogtredve. Og året etter ble en pike satt i Trollkjerringarresten. Hun ble anklaget for å ha fått et skip til å forlise, og etter å ha blitt pint og dømt, innrømmet hun at det var en annen kvinne som hadde gjort det. Kvinnens hals ble omdreiet i mai samme år, her i Rådstuens kjeller. Deretter ble liket fraktet til Nordnes og brent.” Dragonen gjorde en liten pause og trakk pusten dypt. “La oss håpe og be om at disse trolldomsprosessene er over her i byen. De foregår fremdeles andre steder i Norge.”

Lucie nikket. Tidender om folk som ble anklaget og dømt til bål og ild for trolldom, reiste raskt. Selv lemmene på Manufakturhuset pleide å få høre om dem, for presten var snar til å bruke det som skremsel i prekenene sine.

“Det er mange tragiske historier i disse veggene,” sa dragonen tankefullt da han holdt døren for Lucie. 

Hun kjente pulsen stige da de trådte innenfor. Hun hadde ikke vært lenger enn til vindfanget og sekretæren tidligere, og nå skulle de se fangekjelleren. Hun grudde seg. 

Fra Nattmannens datter 5, Liljejomfruen

Det Gamle Rådhus (Moritz Kaland 1900, Billedsamlingen Marcus, UiB)

Det Gamle Rådhus (Moritz Kaland 1900, Billedsamlingen Marcus, UiB)

Gutten satt med hodet bøyd mot gulvet. Han stirret på en kakerlakk som gikk over skiferhellene, og et lite øyeblikk trodde Lucie at han skulle ta den og spise den, men han ble sittende ubevegelig. 

Fra Nattmannens datter 9

Fangekjelleren i Gamle Rådhus (Foto: MLR)

Fangekjelleren i Gamle Rådhus (Foto: MLR)

Rådhuset4-MLR

Nattmannen (Gard Frostad Knudstad) på Byvandring i nattmannens fotspor juni 2012. (Foto: May Lis Ruus)

Straffene

Før fengselsvesenet ble innført på 1800-tallet ble ikke forbrytere dømt til fengselsstraff. Gjennom hele middelalderen ble fangehullet i Rosenkrantztårnet brukt som et varetektsfengsel i påvente av dom, og etter hvert overtok fangekjelleren i Rådstuen som arrest. Her satt forbryterne i påvente av dommen.

Straffene kunne være bøter, kroppslig straff som pisking, brennemerking, gapestokk eller lemlestelse, og dødsstraff  ved henging, halshugging eller brenning. Fra 1600-tallet ble tukthusene opprettet, og fanger kunne bli dømt til et opphold der de måtte arbeide. Det var mest kvinner som ble dømt til Manufakturhuset i Bergen. Mennene ble før 1739 sendt til slaveriet på Bremerholm i København, og etter dette ble det opprettet et slaveri på Bergenhus.

“I den tilstand må de arme mennesker sidde nat og dag et halvt, et helt, halvandet, ja to aar, alt ligesom sagen appeleres fra ret til anden, i et hul indelugt, i stank og mørke, i kvalme, uden lys, uden varme og uden vederkvægelse, hvilket ofte er tungere enn straffen selv, da de dog kun sitte i forvaring”.

Byfogden om forholdene Rådstukjelleren i 1750

• • •

Branner

Rådstuen har blitt skadet i flere branner. I 1582 brente det i området Vågen–Stranden. Den startet i et hus ved Rådstuen da en ung prest kom full hjem etter et barselgilde og i sinne kastet en lysestake etter tjenestepiken sin. Store verdier gikk tapt, og nye allmenninger ble lagt. Domkirken ble reddet, til tross for at taket tok fyr.

6. april 1623, palmesøndag, startet en brann ved Nykirken som spredte seg langs hele Strandsiden og inn til Vågsbunnen.

5. juli 1640 brente store deler av området fra Bryggesporens allmenning til Sankt Jørgens Hospital og til Lille Lungegårdsvann. 17 mennesker mistet livet i brannen.

19. mai 1702 ble byen rammet av den største brannen i Bergens historie, da 7/8 av byen ble lagt i aske. Etter denne  brannen sto bare murene og den hvelvede kjellerarresten igjen. Sitt nåværende preg fikk bygningen etter ombygning i 1885. Bygget ble ominnredet og restaurert i 1901 og 1985.

En sak fra 1738 fra Statsarkivet i Bergen om en kvinne som hadde begått sitt tredje leiermål og for denne hor ble hun dømt til pisking:

Dend 3. May 1738.

Da mig fra Høyædle og Velbaarne Hr. Admiral og Stiftsbefalingsmand Ulrich Kaases under Skrivelser af 30te April Sidstl. og følgende formeld.

Ædle Hr. Byfogd !

Vedfølger Een Dom over et Qvindemenniske, nafnl. Martha Johanesdatter som for begangen 3de Leiermaal er dømt at pidskes til Kagen. Samme Dom er (som af paateigningen nærmere Erfares) Allernaadigst Confirmeeret, og Haver Hr. Byfoged forderligst eftter Kongelig May.te Allernaadigste Resolution at Lade Foranstaltte Execcutionen Vorder Forrettet. Jeg forblif.

Ædle Hr. Byefogets tieniste Beredvilligste

Bergen dend 30de april 1738 U. Kaas

(Kilde)

Den sørlige inngangen til fangekjelleren (Foto: May Lis Ruus 2012)

Den sørlige inngangen til fangekjelleren (Foto: May Lis Ruus 2012)

• • •

Fakta:

  • Fangene ble luftet i korridoren utenfor cellene. Den er mørk og vindusløs. De fikk ikke komme ut i frisk luft.
  • Rådmennene som satt i byråd i etasjen over, klaget ofte på stanken fra fangekjelleren som sivde opp til dem.
  • Den strengeste fengelskosten var vann og brød. Når fangene skulle irettesettes, ble de satt på denne kosten i to–tre dager som straff.
  • Fangekjelleren fungerte som varetekt mens mangene ventet på dom. De kunne sitte der i opptil et år og vente på straffen sin.
  • Fangekjelleren var i bruk til 1867 da et nytt fengsel sto ferdig.
  • Det gamle rådhuset i Bergen er fremdeles i bruk av byrådet som har sine møter i bystyresalen.

• • •

Kilder og videre lesning: Bergen bys historie II • Bergenskartet • Bergenskartet •  Wikipedia: Det gamle rådhuset • Wikipedia: Dårekiste • Arkivverket: Barbari i Bergen – Kilder fra Bergen Tinghus • BT.no: Fengselsbyen Bergen

• • •

May Lis Ruus 2013